Vyhlásenie ZPŠaV NKOS k pripravenému a ohlásenému štrajku pracovníkov školstva.

07.09.2016 17:12

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska patria medzi signatárov Deklarácie OZPŠaV KOZ SR a ostatných  partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo 17. 2. 2016. Preberáme zodpovednosť za naplnenie požiadaviek deklarácie určenej MŠ SR a vláde SR pre riešenie situácie v slovenskom školstve. K naplneniu aspoň časti požiadaviek nedochádza v takej miere ako očakávali tvorcovia deklarácie a signatári deklarácie. Iniciatíva slovenských učiteľov - ISU sa nevzdáva a pokračuje upozorňovaním a výzvami kompetentných, aby riešili dlhodobo neriešené problémy, ktoré sú jasne uvedené v spomínanej deklarácií. Pristúpili ku krajnému upozorneniu a to vyhláseniu stupňovaného štrajku od 13.septembra 2016. Predsedníctvo ZPŠaV NKOS podporuje iniciatívu ISU a doporučuje svojim členom v základných organizáciach, aby podporili stupňovaný štrajk spôsobom aký odhlasujú členovia ZO.

Za predsedníctvo ZPŠaV NKOS: Mária Briganová, predsedníčka

ZPŠaV a viceprezidentka NKOSNezávislé kresťanské odbory Slovenska patria medzi
 
signatárov deklarácie OZ ZPŠaV- KOZ a partnerských
 
organizácií. Preberáme zodpovednosť za naplnenie
 
požiadaviek deklarácie určenej MŠ-SR a vláde SR pre riešenie
 
situácie v slovenskom školstve. K naplneniu aspoň časti
 
požiadaviek nedochádza v takej miere ako očakávali tvorcovia
 
deklarácie a signatári deklarácie. Iniciatíva slovenských
 
učiteľov - ISU sa nevzdáva a pokračuje upozorňovaním
 
a výzvami kompetentných, aby riešili dlhodobo neriešené
 
problémy, ktoré sú jasne uvedené v spomínanej deklarácií.
 
Pristúpili ku krajnému upozorneniu a to vyhláseniu
 
stupňovaného štrajku od 13.septembra 2016.
 
Predsedníctvo ZPŠaV-NKOS podporuje iniciatívu ISU
 
a doporučuje svojim členom v základných organizáciach,
 
aby podporili stupňovaný štrajk spôsobom aký odhlasujú
 
členovia ZO.
 
Za predsedníctvo ZPŠaV: Mária Briganová, predsedníčka
 
ZPŠaV a viceprezidentka NKOS