Vyhlásenie ZPŠaV NKOS k pripravenému a ohlásenému štrajku pracovníkov školstva.

07.09.2016 17:16

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska patria medzi signatárov deklarácie OZ ZPŠaV KOZ SR a ostatných  partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR“ zo 17. 2. 2016. Preberáme zodpovednosť za naplnenie požiadaviek deklarácie určenej MŠ SR a vláde SR pre riešenie situácie v slovenskom školstve. K naplneniu aspoň časti požiadaviek nedochádza v takej miere ako očakávali tvorcovia deklarácie a signatári deklarácie. Iniciatíva slovenských učiteľov - ISU sa nevzdáva a pokračuje upozorňovaním a výzvami kompetentných, aby riešili dlhodobo neriešené problémy, ktoré sú jasne uvedené v spomínanej deklarácií. Pristúpili ku krajnému upozorneniu a to vyhláseniu stupňovaného štrajku od 13.septembra 2016. Predsedníctvo ZPŠaV NKOS podporuje iniciatívu ISU a doporučuje svojim členom v základných organizáciach, aby podporili stupňovaný štrajk spôsobom aký odhlasujú členovia ZO.

Za predsedníctvo ZPŠaV NKOS: Mária Briganová, predsedníčka