Vyjadrenie ISU k stanovisku Združenia katolíckych škôl z 18. januára 2016

24.01.2016 13:41

Iniciatíva slovenských učiteľov aj na pripomienky viacerých zapojených kresťanských učiteľov a škôl vyjadruje svoje prekvapenie nad stanoviskom ZKŠS. Stanovisko deklaruje negatívny stav a vývoj školstva ako rozhodujúci faktor ohrozenia budúcnosti Slovenska. Združenie ďalej zdôrazňuje, že je ochotné pristúpiť k nátlakovým akciám, občianskej neposlušnosti a neprizerať sa na zlý stav školstva. Napriek takejto deklarácii nerozumieme druhej časti stanoviska, v ktorom sa uvádzajú nepravdivé tvrdenia:

  • Štrajk nie je automaticky aktom násilia a nie je ani v rozpore s kresťanským učením. Ústava SR aj učenie Katolíckej cirkvi uznávajú právo na štrajk. Katechizmus Katolíckej cirkvi v čl. 2435uvádza: „Štrajk je morálne oprávnený, ak sa ukazuje ako nevyhnutný alebo aspoň potrebný prostriedok na dosiahnutie primeranej výhody. Stáva sa morálne neprijateľným, ak je sprevádzaný násilnosťami alebo ak sa mu určujú ciele, ktoré nie sú priamo spojené s pracovnými podmienkami alebo sú proti spoločnému dobru.“ Stanovisko i v ďalšej časti nešťastným spôsobom spochybňuje ústavné právo občana a taktiež oficiálnu náuku Cirkvi.
  • Cítime sa ako učitelia dotknutí slovami o deťoch ako rukojemníkoch a láske k deťom do výšky svojho platu. Žiaci sú dlhodobo rukojemníkmi neudržateľného stavu školstva. Zároveň sme presvedčení, že väčšina učiteľov bez rozdielu vierovyznania považuje učiteľstvo za svoje poslanie. Takéto vyjadrenia sa nás preto hlboko dotýkajú.
  • Opakovane musíme zdôrazniť, že ostro odmietame akúkoľvek politickú manipuláciu, do ktorej nás stanovisko, podobne ako vláda, vťahuje. Nejde o štrajk pred voľbami, ale o štrajk na konci hodnotiaceho obdobia. Je čas bilancovať.

Povzbudzujeme preto opätovne všetkých učiteľov bez ohľadu na náboženské a národnostné rozdiely, aby mali odvahu postaviť sa za poslanie učiteľa, budúcnosť školstva a našich detí.

Ďakujeme týmto Nezávislým kresťanským odborom, ktoré nám vyjadrili podporu s výzvou, aby sa ozývali zamestnanci, ktorí dlhodobo nie sú vypočutí a pracujú v nevyhovujúcich podmienkach. Ostrý štrajk si vyžaduje občiansku statočnosť aj obetu s tým spojenú.

Iniciatíva slovenských učiteľov