Vyjadrenie Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) k návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy na rok 2018.

07.11.2017 13:30
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, ktoré zastupujú aj zamestnancov cirkevných škôl všetkých stupňov nesúhlasia s návrhom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  pre zamestnancov verejnej správy na rok 2018, ktoré podala Konfederácia odborových zväzov SR. S návrhom sme neboli oboznámení a nebola do neho zapracovaná požiadavka na valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl v roku 2018. Odmeňovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ktoré zahŕňa aj odmeňovanie zamestnancov cirkevných škôl považujeme za nízke. Plat slovenského učiteľa v priemere tvorí 61 percent priemeru vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Preto aj riešenie formou Memoranda, s ktorým sme nesúhlasili, považujeme za nesystémové a neštandardné.
 
Ľubica Černá prezidentka NKOS
Mária Briganová, predsedníčka Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS
Zaslané na TT KBS dňa 7.11.2017