Vyjadrenie NKOS ku štrajku.

21.01.2016 15:21
Kresťanské odbory nemôžu inak, len podporiť iniciatívu zdola pre zlepšenie podmienok pre skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. Situácia v školstve je neúnosná z dôvodu podmienok za akých musia pracovať pedagogickí pracovníci. Kvalifikovaní učitelia odchádzajú zo školstva a prejavilo sa to aj na poslednom testovaní žiakov. Úroveň školstva na Slovensku klesá a pracovníci školstva prejavili svoj postoj k neriešeniu problémov aj krajným zákonným prostriedkom 
ako je štrajk. Plne podporujeme tento ich statočný krok aj keď s týmto krajným prostriedkom súvisí aj strata finančných prostriedkov zamestnancov v školstve a účastníkov štrajku. Kroky zo strany odborových centrál, tiež kresťanských odborov neboli vypočuté a preto plne podporujeme štrajk pedagogických pracovníkov.
Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS a Ľubica Černá, prezidentka NKOS