Vystúpenie na Valnom zhromaždení Združenia kresťanských seniorov Slovenska

28.08.2015 15:45

27.8.2015 sa prezidentka NKOS Ľubica Černá zúčastnila ako hosť na 11.valnom zhromaždení Združenia kresťanských seniorov Slovenska, ktorý sa konal v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. Delegátom sa prihovorila nasledovne:

Ctení prítomní. Dovoľte mi aby som Vás pozdravila v mene Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a základnej odborovej organizácie pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Hlavným cieľom všetkých našich iniciatív je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Presadzujeme zlepšovanie sociálnych a hygienických podmienok pracovného prostredia, zdravotnej starostlivosti, dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Uvedomujeme si drsnosť prostredia, v ktorom žijeme, ale zároveň sme presvedčení, že morálne a etické hodnoty, ktoré ponúka kresťanstvo, nájdu svoje uplatnenie v praktickom živote i v týchto ťažkých časoch.

Nachádzate sa na univerzite, ktorá pripravuje mladých ľudí do profesionálneho života a vo svojom poslaní má formáciu ich sŕdc. To že ste sa rozhodli stráviť svoj čas práve tu, má v sebe kus obrazu medzigeneračnej spolupráce a solidarity.

Dôstojné spolunažívanie generácií vytvára najvhodnejší priestor pre osobnú dôstojnosť každého človeka a stáva sa trvalou výzvou pre prežívanie vlastného zmysluplného života v prostredí posilňovania vzájomnej dôvery a solidarity. Prajem Vám príjemný pobyt a plodne rokovanie.  

(informuje ľubica Černá)