Vytváranie sietí na posilnenie občianskej spoločnosti vo vidieckych oblastiach v Európe 2016 - 2018

11.06.2018 12:25

8.6.2018 sa v Bratislave konalo stretnutie v rámci projektu “PRORURE” – PRO RURAL EUROPE.

Cieľ projektu (smerom dovnútra): posilňovanie a mobilizácia vidieckych organizácií prostredníctvom štruktúrovaných sietí aby si uvedomili význam Európy (európsky rozmer).

Cieľ projektu (smerom von):  lobbing a  politické presadzovanie na európskej úrovni.

Spoločné projektové aktivity:  6 nadnárodných projektových stretnutí v kombinácii s národnou projektovou činnosťou + organizačným rozvojom (OD) a nadnárodné projektové stretnutia, výmena skúseností, komunikácia, šírenie informácií k organizačnému rozvoju a networking.

Záver:

  • nadnárodná vzdelávacia aktivita, testovanie výsledkov, šírenie, integrácia zainteresovaných strán.
  • 10 vzdelávacích modulov lokálna /regionálna / celoštátna mobilizácia a posilnenie partnerov.

Základom projektu je

  • vytvorenie inovatívnych vzdelávacích modulov - partnerov projektu o centrálnych otázkach vidieckych oblastí v Európe - zapojenie popredných predstaviteľov v politike, cirkvi, podnikaní, úradoch a širokej verejnosti, ako aj nových alebo existujúcich sieťových partnerov
  • kontaktovanie a šírenie výsledkov projektu smerom dovnútra a von.

Zastúpenie nadnárodných stretnutí vedúcich projektových tímov

  • poskytovať prehľad o činnosti partnerov, priestor na zdieľanie skúseností, koncepčné práce na projekte a
  • vytvorenie procesu organizačného rozvoja pre udržateľnú sieť vidieckych hnutí v Európe.

Záverečná konferencia v Bruseli zhromaždenie a vyhodnotenie výsledkov projektu:

  • vytvárať kontakty s osobami zodpovednými za problematiku v európskych inštitúciách v politike, cirkvách, združeniach, iniciatívach atď.,
  • nastaviť ďalšie ciele, dohodnúť sa na komunikačných a sieťových štruktúrach, slúžiť šíreniu a udržateľnosti projektu.
(informuje účastníčka za NKOS: A.B.)