Vývoj práv kvalifikovanej práce v globalizovanom svete: ochrana európskych sociálnych hodnôt. Správa zo seminára - Budapesť 3. - 5. 11. 2011 -EZA-MOSZ

24.11.2011 14:19

Na tomto seminári sa zúčastnili Milan Tóth a Ing. Marián Sasák  a  zástupcovia z 7 EÚ krajín. K účastníkom sa prihovoril Imre Palkovics -prezident MOSZ, kde privítal účastníkov. Potom sa jednotliví členovia seminára spoločne prestavili. Na seminári sa zúčastnil aj prezident EZA -Bartho Pronk. Za NKOS - EZA vystúpil viceprezident NKOS -Milan Tóth s prednáškou na tému: Pracovné právo na Slovensku a EÚ. Po prednáške nasledovala diskusia a spätná väzba, kde viceprezident NKOS - Milan Tóth odpovedal na otázky účastníkov.