Výzva k podpore protestného pochodu 1. júla 2016

09.06.2016 07:33

Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda 1. júla 2016, organizuje pochod, ktorým chceme opätovne poukázať na stav nášho školstva a dlhodobé neriešenie nahromadených problémov. V tento deň chceme upriamiť pozornosť na neplnenie predvolebných sľubov politikov a ignorovanie dlhodobých odporúčaní Európskej komisie a OECD v otázke nedostatočných verejných výdavkov na vzdelávanie a v otázke nedostatočného finančného ohodnotenia zamestnancov školstva, ktoré limituje atraktivitu ich povolania.

Vážené kolegyne a kolegovia, 1. júl nám ponúka príležitosť poukázať na roky neriešené problémy slovenského školstva, preto Vás vyzývame, aby ste sa pridali k nám a aby sme takto spoločne demonštrovali našu jednotu a túžbu po zmene. Preto Vás vyzývame, pridajte sa k spoločnému boju za naše dôstojné postavenie v spoločnosti. Len naša jednota je predpokladom úspechu.

Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste o protestnom pochode informovali svojich členov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom svojich webových stránok.

Vaša kladná odpoveď bude verejnou deklaráciou podpory tohto pochodu.

Zoznam oslovených organizácii a iniciatív:

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Asociácia výchovných poradcov

Asociácia centier voľného času SR

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

Asociácia základných umeleckých škôl SR

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR

Slovenská komora učiteľov

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Študentská rada vysokých škôl

Rada mládeže Slovenska

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Združenie základných škôl Slovenska

Školský network

Komora školských logopédov

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Rada vysokých škôl SR

Asociácia školskej psychológie

Školský výbor ECAV

Študentská sieť

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Nové školské odbory

Slovenská komora angličtinárov

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

Iniciatíva Veda chce žiť!

OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied

Slovenská rada rodičovských združení

Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku

Asociácia verejných jazykových škôl v SR

Asociácia doktorandov Slovenska Združenie odborných učilíšť Slovenska

Slovenská rektorská konferencia

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Slovenská asociácia pedagogiky ranného detstva

Vážené kolegyne a kolegovia, 1. júl nám ponúka príležitosť poukázať na roky neriešené problémy slovenského školstva, preto Vás vyzývame, aby ste sa pridali k nám a aby sme takto spoločne demonštrovali našu jednotu a túžbu po zmene. Preto Vás vyzývame, pridajte sa k spoločnému boju za naše dôstojné postavenie v spoločnosti. Len naša jednota je predpokladom úspechu.
Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste o protestnom pochode informovali svojich členov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom svojich webových stránok.