Výzva vláde SR k postupovým krokom pri systémovom riešení problémov

05.02.2013 17:18

Dňa 30.januára 2013 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie OZ PŠaV a partnerských organizácií z rezortu školstva. Hlavným bodom programu bola úprava textu výzvy po pripomienkovaní partnerských organizácií. Na rokovaní o dokumente v ktorom je návrh na riešenie dlhodobých problémov v školstve sa zúčastnila predsedníčka OZ PŠaV NKOS Mária Briganová. Na znení výzvy sa zhodli všetky zúčastnené partnerské reprezentatívne organizácie z rezortu školstva a potvrdili to podpismi svojich zástupcov. Po konzultácií s prezídiom NKOS a Predsedníctvom OZ PŠaV NKOS predsedníčka OZ PŠaV NKOS Mária Briganová podpísala Výzvu vláde SR k postupovým krokom pri systémovom riešení problémov vo financovaní a odmeňovaní v rezorte školstva. (Informuje Mária Briganová)

Na stiahnutie: výzva.pdf (394,9 kB)