Výzvy eko-sociálnej trhovej ekonomiky

03.05.2016 07:15

V Belehrade  sa v dňoch 19. – 21. 6. 2016 konala konferencia, ktorú organozovalo WOW. Na tejto konferencii  sa zúčastnili Milan Tóth, Milan Beregszászi, Marián Sasák, Ján Spišák a zástupcovia z 23 krajín. Celkový počet účastníkov bol 68, z toho bolo 8 lektorov. Priebeh konferencie a tlmočenie bolo zabezpečené v šiestich jazykoch. Seminár sa začal dňa 20. 06. 2016 o 19:00 registráciou účastníkov. Otvorenie previedol  p. Günther Trausznitz, President EO/WOW, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Po ňom privítali účastníkov aj p. Bartho Pronk, President EZA a p. Mara Erdelj President SS BOFOS, Serbia.

S prvou prednáškou vystúpil p. Mindler-Steiner – výkonný riaditeľ inštitútu pre mier, rozvoj a životné prostredie, IUFE (Rakúsko) na tému: Eko-sociálna trhová ekonomika: zbytočný rozruch, alebo budúcnosť? Po jeho prednáške nasledovala diskusia a séria otázok.

Po prestávke vystúpila so svojou prednáškou p. Marija Parun Kolin – inštitút sociálnych vied (Belehrad) na tému: Výzvy pre eko-sociálnu trhovú ekonomiku v nových členských krajinách EÚ. Po prednáške nasledovali otázky od účastníkov seminára a prebehla spätná väzba.

Nasledovali individuálne správy účastníckych krajín – z Chorvátska, Macedónska, Čiernej hory a Rumunska.

Po obede vystúpil so svojou prednáškou p. Josef Riegler – vicekancelár AD (Rakúsko) na tému: Eko-sociálna trhová ekonomika: projekt pre spravodlivosť a mier.

Ďalej nasledovala prednáška p. IJmert Muilwijk – majiteľ firmy Groepand (Holandsko) na tému: Budúcnosť znovu-obnoviteľných zdrojov energie a dôsledky na trh práce.Vo svojej prednáške sa podelil o skúsenosti získané z jeho firmy, ktorá sa zameriava na znovu-obnovitelné zdroje energie.

Po diskusii k prednáške nasledovali práce v skupinách, kde sa diskutovalo o jednotlivých témach, ktoré boli prezentované počas dňa.

Druhý deň seminára otvorila p. Petar Đukić – profesor fakulty hutníctva a technológií (Belehrad) s prednáškou na tému: Sú princípy trhového hospodárstva v súlade s ekologickými a sociálnymi cieľmi? Nasledovala diskusia a práca v skupinách.

Po prestávke nasledovali správy ostatných účastníckych krajín z Česka, Litvy, Maďarska a Slovenska. Za NKOS podal správu p. Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO – METAL. K podanej správe odpovedali na otázky účastníkov seminára p. Milan Tóth a p. Milan Beregszászi.  

Nasledovala panelová diskusia, ktorú moderovala p. Gertraud Wiesinger – GPA (Rakúsko).  Po panelovej diskusii nasledovalo uzavretie seminára a odporúčania pre politikov a sociálnych partnerov. (informuje Ing. Milan Tóth, tajomník OZ NKOS KOVO - METAL)