Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti.

29.10.2014 18:07

V dňoch 11-13. septembra 2014 sa uskutočnil v hlavnom meste Estónska v Taline seminár na tému: Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti. (Challenges facing labour markets within the strategy Europe 2020:  A renewed role for Social Partners to build a better future).  Zástupcovia európskych krajín mali pripravene prezentácie ohľadom toho ako si ich krajina vysporadúva s projektom Europa 2020. Seminár prebehol v príjemnej atmosfére aj vďaka skvelej organizácií a krásy mesta. (Informuje Filip Černý)