Vzdelanostná ekonomika: východisko z recesie?

21.10.2012 15:35

V dňoch 19.-21. októbra 2012 som sa zúčastnila seminára s názvom „Vzdelanostná ekonomika: východisko z recesie?“, ktorý sa konal v Taliansku, v hoteli Grand Hotel Terme, v Comano Terme, v severnom Taliansku. Seminár bol organizovaný odbormi EZA-UNAIE, Trenitini nel mondo. Rokovanie seminára bolo rozdelené do troch modulov.

Modul A mal  názov  “Kríza a EU stratégie“, Modul B „Vzdelanostná ekonomika: osvedčené postupy a skúsenosti“, Modul C „Vzdelanostná ekonomika: cesta z recesie?“. Na seminári odznelo veľa zaujímavých príspevkov, bol zabezpečený simultánny preklad do angličtiny. Seminár bol výborne zorganizovaný, bol vytvorený priestor pre diskusie, pričom účastníci si mohli svoje názory vymieňať nielen bezprostredne po skončení prednášok, ale aj v menšom kruhu počas spoločných posedení v rámci obedov.  Zaujímavým príspevkom bola prezentácia projektu „Stratégia 2020 v regióne Trentino: príklad aplikácie“,  ktorého náplňou je vytvorenie jednotnej digitálnej legendy v oblasti Trentino, čo predpokladá to vypracovanie znalostnej informačnej stratégie v oblasti celej digitálnej legendy - digitálneho zdravia, digitálneho práva a digitalizáciu v oblasti celej verejnej správy.

Súčasťou seminára bola aj návšteva novootvoreného múzea UNESCO „ Fiavé – pile dwelling“, v ktorom sú umiestnené archeologické nálezy z oblasti Fiave. Sú tam predmety a obydlia, ktoré sa zachovali  pod usadeninami, a ich vek sa odhaduje na 2000 rokov pred n.l. .

Na seminári odznela výzva a povzbudenie k  nadnárodnej spolupráci a vzájomnej podpore ako kontrastu k neustálej súťaži medzi jednotlivými národmi EÚ, nakoľko ani jeden národ nie je vo svojich problémoch osamotený, ale je súčasťou celého spoločenstva národov. Mária Lucká- ZPŠaV NKOS pri Trnavskej univerzite