Vznik Platformy mladých

24.11.2011 20:51

Na podnet mladých študentov stredných a vysokých škôl bola zriadená Platforma mladých pri centre Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, ktorej cieľom je vzdelávanie mladých v oblasti uplatňovania zamestnaneckých práv. Okrem pôsobenia na národnej úrovni sa jej členovia (Peter Kováč a Martina Petrášová) zúčastnili na medzinárodnej konferencií v Porte v Portugalsku, kde sa stali zakladajúcimi členmi medzinárodnej platformy mladých pri Európskom centre pre otázky zamestnancov (EZA). Študentka Michaela Maňková sa zúčastnila medzinárodných seminárov v Cluji (Rumunsko) a v Ostende (Belgicko), ktoré sa zaoberali sociálnou problematikou. Ing. Milan Tóth sa aktívne zúčastňuje projektu Budovanie mostov v spolupráci s DEOK Cyprus. Prvé stretnutie pracovnej skupiny bolo v Trnave pri príležitosti seminára NKOS.

Pracovná skupina definovala nasledovné problémy:

  • mladí nemajú informácie o svojich právach pri prepúšťaní a prijímaní do zamestnania
  • mladí nemajú potrebné znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • mladí nemajú informácie o možnostiach poskytovania sociálnej pomoci
  • potreba sústredenia odbornej literatúry.
     

Druhé stretnutie pracovnej skupiny Platformy mladých pri NKOS sa uskutočnilo v Spišskej Kapitule, v čase seminára 4.- 6. 9. 2009. V rámci tohto stretnutia bola prezentácia informačného materiálu pre mladých zamestnancov .

Informácie pre mladých zamestnancov.pdf (1,1 MB)