Vzorové dokumenty

04.08.2015 16:25

V prílohe sú uvedené  základné dokumenty, ktoré bude odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS používať pri výkone svojej činnosti.Jedná sa o poverenie na výkon činnosti - kontroly, ktorým sa odborový inšpektor BOZP preukáže príslušnému zamestnávateľovi, kde pôsobí ZO ZPŠaV NKOS, ďalej Záznam z vykonanej kontroly na príslušnom pracovisku.  V prípade pracovného úrazu sa použije Protokol o vyšetrovaní príčin pracovného úrazu. Záznam z rokovania v základnej organizácií sa použije v prípade pracovného rokovania odborového inšpektora BOZP so zástupcami ZO a zástupcami zamestnávateľa. Zásady činnosti výkonu inšpektora BOZP platné od 30.6.2015 sú základným dokumentom pre výkon odborovej kontroly nad stavom BOZP pri práci v organizáciách kde pôsobí NKOS.  Nakoniec dôležitý dokument - preukaz odborového inšpektora BOZP, ktorým  sa bude (spolu s OP) preukazovať pri kontrole alebo inej pracovnej činnosti. (informuje Ivan Černý)

Poverenie na vykonanie činnosti ZPŠaV NKOS VZOR.doc 

Záznam z vykonania kontroly VZOR.doc

Preukaz odborový inšpektor BOZP ZPŠaV NKOS

Protokol o vyšetrovaní príčin pracovného úrazu VZOR.doc 

Záznam z rokovania v ZO ZPŠaV NKOS VZOR.doc

Zásady činnosti výkonu inšpektora BOZP.pdf