Základná organizácia NKOS pri VŠOUG sv.Lukaša n.o. Košice

02.12.2011 10:17

ZO NKOS pri VŠOUG sv.Lukaša n.o. Košice

 

Predsedníčka: Alena Hnatová

Hospodárka: Anna Mizeráková

Členovia výboru:

Anastázia Kačmáryová

Beáta Filepová

Eva Tóthová