Základné princípy kresťanskej demokracie.

11.10.2012 21:53

Zaujíma nás, aký postoj by mal zaujať kresťanský politik k súčasným problémom z oblasti morálky, etiky, ochrany života, témy registrovaných partnerstiev, ale aj ekonomiky a ďalších oblastí. Preto sme sa zúčastnili hodnotového seminára Základné princípy kresťanskej demokracie. Uskutočnil sa v Belušských Slatinách 10.-11.10.2012. Hlavným hosťom bol Dr. Christiaan Alting von Geusau (NL), riaditeľ Teologického inštitútu vo Viedni, významný právnik bojujúci za presadzovanie kresťanských hodnôt v politike. Seminár usporiadala Nadácia Kondrad Adeunauer Stiftung a Nadácia Antona Tunegu. (Filip Černý, Jozef Jablonický, ZPŠaV NKOS, región Trnava)