Založenie a história zväzu

11.12.2011 18:58

 

Na treťom kongrese NKOS, ktorý sa konal dňa 17.10.1998 v Trnave sa zúčastnil ako pozorovateľ p. Milan Tóth, ktorý bol vyzvaný kongresom založiť odborovú organizáciu v oblasti strojárenskeho a hutnického priemyslu. Menovaný v zložení: Ing. Ján Kostráb, Ing. Marián Sasák, Ing. Marián Zahatňanský, Terézia Bajtošová a Milan Tóth založili 30. mája 1999 základnú organizáciu  ZO NKOS VSŽ Košice. Postupne vznikali ďalšie organizácie ZO NKOS VSS Košice a ZO NKOS Strojmont Košice. V decembri 1999 vznikol odborový zväz KOVO, kde predsedom sa stal Milan Tóth. Na štvrtom kongrese NKOS, ktorý sa konal 23.11.2002 v Bratislave bol zvolený predseda OZ KOVO Milan Tóth za viceprezidenta NKOS. Po piatom kongrese NKOS, ktorý sa konal 23.6.2006 v Trnave sa zväz premenoval na odborový zväz NKOS KOVO-METAL.

 

Viceprezident NKOS KOVO-METAL Milan Tóth je poverený prezídiom a predstavenstvom NKOS vyjednávať Zákonník práce – Zákon o BOZP za Nezávislé kresťanské odbory Slovenska.