Zamestnanecká participácia v kontexte katolíckej sociálnej náuky

08.10.2012 08:19

S dovolením autora zverejňujeme štúdiu Mariana Sekeráka, ktorý študuje politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. (cit. Nové Horizonty, č.
> 2/2012, s. 81-88, ISSN 1337-6535).

NH_Zam_part_KSN_Sekerak.zip (7,3 MB)