Záruky pre mladých

21.04.2015 23:50

V dňoch 17.4.2015 - 19.4.2015 sa uskutočnilo diskusné stretnutie v poľskom meste Gdansk, na ktorom sa zúčastnili  mladí zástupcovia odborových organizácií z Poľska, Portugalska, Bulharska, Malty, Slovenska, Dánska a Rakúska. Hlavnou témou konferencie bol projekt "Garancia mladých ľudí na trhu práce." Každý z účastníkov oboznámil ostatných zúčastnených so situáciou v jeho krajine, poskytol prehľad o stave zamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí a informoval o možnostiach ich uplatnenia po ukončení štúdia. Súčasťou programu bola aj návšteva Európskeho centra Solidárnosti, ktoré prezentuje návštevníkom informácie o dôležitých historických udalostiach na území Poľska. Na záver konferencie sa spísala správa o jej priebehu, v ktorej sa uviedli konkrétne problémy každej krajiny pri zabezpečovaní postavenia mladých ľudí na trhu práce, ktorá sa neskôr zašle organizácii EZA. Stretnutia sa za Platformu mladých NKOS zúčastnili Filip Černý a Lucia Paulinková.