Zasadnutie inštruktorov BOZP pôsobiacich v OZ NKOS KOVO-METAL

02.07.2015 14:00

Zasadnutie inštruktorov BOZP pôsobiacich  v OZ NKOS KOVO-METAL sa uskutoční 18.-19.6.2015 v Hotelovej akadémií na Južnej triede 10 v Košicich. Programom zasadnutia je polročné zhodnotenie činnosti inštruktorov BOZP NKOS, správy o činnosti inšpektora BOZP, správy o činnosti v jednotlivých organizáciach, hlavné zásady výkonu činnosti odborovej kontroly nad BOZP a informácie z Predstavenstva NKOS. (Informuje Milan Tóth)