Zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV NKOS v Trnave 8.2.2014

10.02.2014 13:32

Dňa 8. februára 2014 zasadalo predsedníctvo ZPŠaV v Trnave.

Z programu vyberáme:

  • Príprava kolektívneho vyjednávania pre rok 2015
  • Podnety od členov predsedníctva jednotlivých sekcií pre základné, stredné a vysoké školy.
  • Zhodnotenie účasti na domácich a zahraničných vzdelávacích seminárov a konferencií v r.2013.
  • Zhodnotenie sociálneho dialógu na lokálnej úrovni.
  • Príprava kongresu ZPŠaV, ktorý sa uskutoční 17. mája 2014 v Trnave.
  • Následne príprava kongresu NKOS, ktorý sa uskutoční v 21. júna 2014 v Ružomberku.
  • Schválenie návrhu pre ocenenie obetavých pracovníkov a funkcionárov NKOS na kongrese NKOS.
  • Vytvorenie komisie pre spracovanie návrhu na úpravu stanov na kongres ZPŠaV a NKOS.
  • Podpora kresťanských aktivít pri príležitosti roka Sedembolestnej Panny Márie.

Spracovala: Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV