Zasadnutie predsedníctva ZPŠaV NKOS

25.10.2012 13:14

Dňa 17. novembra 2012 v sobotu sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV v kancelárií NKOS v Trnave na Františkánskej č. 2 o 10:00 hodine. Účasť členov predsedníctva a revíznej komisie je potrebná!