Zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV NKOS

08.10.2013 13:20

Dňa 20.9.2013 zasadalo Predsedníctvo ZPŠaV v Štúrove. Z programu vyberáme: Kolektívne vyjednávanie pre rok 2014. Vzdelávacie semináre a účasť našich členov a funkcionárov ZPŠaV NKOS. Spoločný projekt s maďarskou kresť. Odborovou organizáciou (MOSZ) - výmena informácií. Problémy v školstve, námety na zlepšenie situácie, podnety pre kolektívne vyjednávanie. Príprava kongresu ZPŠaV, kandidáti do vedenia a predsedníctva -vyzvať všetky ZO. Termín máj 2014. Príprava kongresu NKOS. Termín jún 2014. Na web.stránke www.nkos.sk je prístupná prednáška o novele Zákonníka práce zo vzdelávacieho seminára, ktorý sa uskutočnil v Trnave. (informuje Mgr.Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS)