Zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV

24.11.2011 11:51

Dňa 11.06.2011 zasadalo pri príležitosti seminára o zmenách ZP pre  predsedov a členov výborov ZO predsedníctvo ZPŠaV. Predsedníctvo sa zhodlo v názore, že je nevyhnutné, aby členovia výborov ZO mali dostatočné informácie o zmenách v ZP. V kolektívnom vyjednávaní na lokálnej úrovni  je umožnené dojednať pracovné podmienky aj nad rámec ZP. Predsedníčka Mária Briganová vyzvala členov predsedníctva, aby posielali príspevky do časopisu Kresťanský odborár a tiež do informačného listu INFO. Príspevky je možné posielať  členke predsedníctva Anne Papánovej pracovníčke pre tlač a propagáciu. E-mail: papanova@zmail.sk. V ďalšej časti sa riešili organizačné otázky spojené s prácou predsedníctva.