Zasadnutie Predstavenstva NKOS v Ružomberku

14.12.2013 17:06

Dňa 14.12.2013 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva NKOS. Témami zasadnutia boli výsledky kolektívneho vyjednávania na sektorovej úrovni, príprava konferencie na tému Ako predchádzať násiliu a agresií na školách a aká je úloha odborových organizácií pre prevencií a príprava kongresu NKOS, ktorý sa uskutoční v júni 2014. Účastníci si prezreli priestory Univerzitnej knižnice KU a oboznámili sa s priebehom výstavby a jej poslaním. Informuje Ľubica Černá