Zasadnutie Predstavenstva NKOS

16.03.2013 16:01

Dňa 16.3.2013 zasadalo Predstavenstvo NKOS v Trnave. Každý zväz informoval o svojej činnosti, hlavne v súvislosti so sociálnym dialógom. Podrobnejšie informácie na našej web-stránke www.nkos.sk.

V spolupráci s EZA-WOW-NKOS pripravujeme konferenciu so zahraničnou účasťou na tému:“Sociálny dialóg so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov!“ Konferencia sa uskutoční v Košiciach 16.-19.5.2013. 20.výročie založenia NKOS si pripomenieme na uvedenej konferencii. Pri tomto významnom výročí sú navrhnutí zaslúžilí členovia NKOS na ocenenie, pre ich angažovanosť a obetavosť v práci v prospech NKOS.Od 1.januára 2013 sa stala členkov poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  v ŠKOLSKEJ ŠTVORPARTITE Mgr.Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV. Úlohou školskej štvorpartity sú otvorené rokovania o zásadných zámeroch a zmenách v tejto oblasti. (Mária Briganová, viceprezidentka NKOS)