Zasadnutie vzdelávacej platformy EZA

25.10.2016 18:28

Zasadnutie vzdelávacej platformy EZA sa uskutočnilo v Gdansku 30.9.2016 - 2.10.2016. Otvorenie previedol  p. Józef Mozolewski, viceprezident of EZA, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Po ňom privítal účastníkov aj p. Jerzy Jaworski, viceprezident NSZZ.  Seminár moderovala p. Elżbieta Wielg – NSZZ. 

S prvou prednáškou na dobré príklady z praxe z Portugalska vystúpili p. Maria Reina Martin a p. Isais Afonso (FIDESTRA) s témou: „Migrácia. Národný program zahŕňajúci média v rámci vzdelávania pre trh práce.“  Po ich spoločnej  prednáške nasledovala diskusia a séria otázok. Po prestávke vystúpila so svojou prednáškou p. Stela Mitsova – Ministerstvo vzdelávania s vedy (Bulharsko) na tému: „Analýza vplyvu úbytku obyvateľstva na systém vzdelávania – identifikácia výziev pre sociálnych partnerov (príklad z Bulharska).“ Po prednáške nasledovali otázky od účastníkov seminára a prebehla spätná väzba. 

Druhý deň seminára otvoril p. Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO – METAL s prednáškou na tému: „Analýza vplyvu úbytku obyvateľstva na systém vzdelávania – identifikácia výziev pre sociálnych partnerov (príklad zo Slovenska).“ Vo svojej prednáške informoval účastníkov seminára, že z pohľadu demografického vývoja je vzdelávací systém na Slovensku nastavený správne. Skonštatoval, že  kvalita školstva na Slovensku má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu, čo spôsobujú najmä aj nízke platy učiteľov a z toho vyplývajúca motivácia. Spomenul aj  navýšenie platov učiteľov od 01.09.2016 o 6% ako výsledok štrajku učiteľov na ktorom sa významne podieľali aj zástupcovia NKOS na čele s prezidentkou NKOS p. Ľubicou Černou.  Po jeho prednáške informovala prezidentka NKOS p. Ľubica Černá o ukončení medzinárodného projektu: Mladí ľudia na trhu práce. ("MŁODZI NA RYNKU PRACY") Zároveň predstavila publikáciu propagujúcu aktívne občianstvo a neformálne vzdelávanie. Nasledovala diskusia a séria otázok k prednáške p. Tótha a k ukončenému projektu: Mladí ľudia na trhu práce. 

Po prestávke nasledovala prednáška  p. Monika Kończyk- kancelária vzdelávanie pre Pomorskie vojvodstvo na tému: „Analýza vplyvu úbytku obyvateľstva na systém vzdelávania – identifikácia výziev pre sociálnych partnerov (príklad z Pomorskieho Vojvodstva).“ Nasledovali otázky a pripomienky účastníkov seminára. Po jej prednáške vystúpil p. Ulrich Nordhaus -  DGB s prednáškou na tému: Analýza vplyvu úbytku obyvateľstva na systém vzdelávania – identifikácia výziev pre sociálnych partnerov (príklad z Nemecka).“ Vo svojej prednáške uviedol príklady veľmi dobre fungujúceho duálneho systému vzdelávania v Nemecku. Po diskusii k prednáške nasledovali práce v skupinách, kde sa diskutovalo o konkrétnych úlohách odborov, ako zabrániť negatívnemu trendu znižujúcemu sa počtu obyvateľov v krajinách EÚ. Posledný deň seminára sa vyhodnotil seminár a prijali sa odporúčania pre jednotlivých sociálnych partnerov. Semiára sa zúčastnili 3 členovia NKOS KOVO METAL Milan Tóth, Marián Sasák, Lucia Tóthová a Ľubica Černá prezidentka NKOS, Informuje Ing. Milan Tóth tajomník OZ NKOS KOVO - METAL