Zelená konferencia sa konala aj v jadrovej elektrárni

01.06.2015 16:08

Energoland Mochovce. Toto nové informačné a tréningové centrum Slovenských elektrární sa stalo jedným z miest, kde sa tiež konala konferencia NKOS a EZA „Odborové zväzy v zelenej ekonomike, trvalý rozvoj, slušná práca a zelené pracovné miesta“. Mochovský Energoland poskytuje možnosť zažiť odyseu energie – jedinečný príbeh jej premien od vzniku vesmíru a života až po budúcnosť prostredníctvom 3D filmu, interaktívnej LED podlahy, výletu na bezemisnej motorke a iných aplikácií. Súčasťou návštevy Atómových elektrární Mochovce bola aj exkurzia do strojovne prevádzkovanej elektrárne EMO12 a na simulátor blokovej dozorne pre tretí a štvrtý blok v Mochovciach.

Účastníci konferencie NKOS neprišli do Mochoviec náhodne. Súčasne jadrová elektráreň produkuje zelené pracovné miesta, keďže sa radí k bezemisným producentom elektrickej energie. Pri prevádzke jadrových elektrárni sa do atmosféry nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čim každoročne prispievajú k zníženiu emisii CO2 o 15 miliónov ton na Slovensku.

O trvalo udržateľnom rozvoji Slovenských elektrární prednášala Daniela Kiffuszová z SE, za odbory sa prihovoril podpredseda odborovej organizácie Róbert Novotný a mochovskú časť „zelenej konferencie“ ukončila Tatiana Éhnová príspevkom o republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov. (Informuje Matúš Demko)