Znenie KZVS pre verejnú a štátnu správu na rok 2014

13.12.2013 08:21

Za účasti zástupcov vlády SR, odborových centrál SR a zástupcov VUC sa uskutočnilo v Bratislave, dňa 19.11. 2013 finálne rokovanie o KZVS pre štátnu a verejnú službu. Za NKOS sa rokovania zúčastnila viceprezidentka NKOS Mária Briganová. Rokovanie za vládnu stranu viedol štátny tajomník MPSVaR  p. Ondruš, za účasti štátneho tajomníka MF p.Pelegríniho. Sociálny dialóg prebiehal korektne, aj keď odborári mali vyššie ambície pre zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe. V priebehu rokovaní s vládnymi predstaviteľmi a zástupcami VUC dochádzalo ku kompromisným riešeniam. Pre rok 2014 sú zachované všetky benefity z r.2013, mzdové nároky sa zvýšia o pevnú sumu 16 Euro  v štátnej  aj verejnej službe. Ďaľšie podrobnosti v KZVS pre r. 2014. Proces kolektívneho vyjednávania bude zavŕšený podpisom KZVS pre r. 2014 účastníkmi sociálneho dialógu. Po podpísaní KZVS bude zverejnená aj na našej web.stránke www.nkos.sk (Mária Briganová, viceprezidentka NKOS

kzvs_statna_sluzba 2014.pdf (1362667)

kzvs_verejna_sluzba 2014.pdf (2767065)