Znenie novej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2012

08.12.2011 19:01

Predkladáme našim členom návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu, ako aj návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu službu, ktorý je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Podpis KZVS sa uskutočnil 14. decembra 2011 po rokovaní vlády o 13.00 na Úrade vlády. Za NKOS podpisovala KZVS Mgr. Mária Briganová.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre štátnu službu na rok 2012

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú službu rok 2012