ZPŠaV NKOS pripravuje pre členov a funkcionárov NKOS vzdelávací seminár o novelizácii Zákonníka práce

23.04.2013 15:24

Dňa 15.júna 2013 sa uskutoční v Trnave o 10:00 hodine vzdelávací seminár pre členov a funkcionárov NKOS, zameraný na novelizáciu Zákonníka práce s platnosťou od 1.januára 2013. Lektor semináru bude JUDr. VIKTOR KRIŽAN, PhDr expert na pracovné právo.  Pozvánky na seminár budú zasielané elektronicky na jednotlivé ZO. (Mgr. Mária Briganová, viceprezidentka NKOS)