ZPŠaV- NKOS vyzvalo svoje ZO, aby sa zúčastnili a podporili vo výstražnom štrajku požiadavky na zlepšenie situácie v školstve.

06.09.2012 21:42

 

ZPŠaV- NKOS vyzvalo svoje ZO, aby sa zúčastnili a podporili vo výstražnom štrajku požiadavky na zlepšenie situácie v školstve.

Dôvody:

1. Financovanie školstva je dlhodobo podhodnotené aj v porovnaní s ostatnými štátmi EU.

2.V kolektívnom vyjednávaní na najvyššej úrovni zástupcovia vlády trvali na nulovom navýšení finančných prostriedkov do rezortu školstva.

3.Odbory sú zastupcovia zamestnancov, preto nemôžu mlčať, keď sa použije zákonný spôsob, aby sa zlepšilo postavenie zamestnancov, ktoré sa dlhodobo nerieši.

4.Výhradu voči stanovisku OZ-KOZ SR,ktore dali do programového vyhlásenia vlády sme konzultovali s predsedom, vtedy zastupujúcim, teraz riadnym, p.Ondekom - predseda OZ-PŠaV -KOZ a ten nás uistil, že došlo k nesprávnemu použitiu slova neštátne školy a má sa to týkať len škôl, ktoré vyberajú od žiakov poplatky t.j. súkromné školy. Neskoršie to zaznelo aj v médiach.

5. Nezúčastniť sa štrajku by znamenalo, že sme spokojní s danou situáciou, napriek tomu, že zamestnanci školstva vo všeobecnosti sú dlhodobo nespokojní so svojim ohodnotením, podhodnotením.

 

                                                    Mgr. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV- NKOS