Novinky

Vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií.

27.04.2018 08:10
Drahí kolegovia, ste srdečne pozvaní, aby ste poskytli vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií. Globálny dohovor UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií by mal pomôcť uľahčiť cezhraničné uznávanie...

Snem KDH

17.03.2018 16:32
Dńa 17.3.2018 v Ružomberoku sa konal snem KDH, na ktorý bola pozvaná aj prezidentka NKOS. Vo svojom príhovore uviedla:  Snahou kresťanských odborov   je zomknúť zamestnancov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na celkovom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať...

Stanovisko NKOS k súčasnej spoločenskej situácií

16.03.2018 18:02
Predstavenstvo Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) vyjadrilo hlboké znepokojenie nad tragickou smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Citlivo vnímame, že denne zápasíme s rôznymi formami zosobneného resp. organizovaného zla. Napriek tomu, že zlo nikdy nemôže...

Otázka. My, zamestnanci školy nemáme informácie o sociálnom fonde. Riaditeľ školy nás neinformuje v akej výške sa tvorí a na čo sa používa. Ak sme chceli vianočné posedenie, oznámil nám, že škola nemá na to prostriedky.

13.03.2018 13:55
Sociálny fond je povinne vytváraný fond škôl a školských zariadení na realizáciu ich sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o...

Výročná správa NKOS za rok 2017

12.03.2018 13:32
Zverejňujeme výročnú správu za rok 2017. Na stiahnutie: TU

Dokumentácia BOZP

02.03.2018 13:25
DOKUMENTÁCIA SÚVISIACA SO STAVOM BOZP musí byť k dispozícii pre správne fungovanie všetkých procesov organizácie BOZP. Technická, technologická a stavebná dokumentácia poskytuje podstatné informácie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia – poskytuje informácie o správnom používaní...

...svetlo večné nech mu svieti...

01.03.2018 22:31
Dňa 26.2.2018 nás predišiel do večnosti náš kolega PaedDr. Drahomír Štefko, predseda základnej organizácie ZPŠaV NKOS pri Špeciálnej základnej škole internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Všetci sme ho poznali ako aktívneho a usmievaného človeka a angažovaného kresťana. Vždy bol ochotný...

Konkrétne pripomienky NKOS k pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

27.02.2018 12:09
Nezavislé kresťanské odbory Slovenska predkladajú pripomienky k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ku ktorému zneniu sa dostali iba sprostredkovane.  Poukazujeme najmä na to, pokiaľ nebude všeobecným konsenzom prijatý Národný program rozvoja výchovy a...

Priemysel 4.0 a jeho vplyv na pracovný trh.

15.02.2018 13:35
V dňoch 8.-11.02. 2018 sa v poľskom meste Lublin uskutočnil seminár EZA na tému Priemysel 4.0 a jeho vplyv na pracovný trh. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia odborových organizácií zo Slovenska, Poľska, Česka, Litvy, Rumunska, Španielska a Portugalska. Účastníkov...

Úloha odborových organizácií pri integrácii migrantov (utečencov) do spoločnosti a na trh práce.

15.02.2018 10:51
V dňoch 26.-28.1.2018 sa v portugalských mestách Lisabon a Fátima uskutočnil seminár EZA na tému Úloha odborových organizácií pri integrácii migrantov (utečencov) do spoločnosti a na trh práce. Seminár prebiehal prvý deň v hlavnom meste Portugalska a druhé dva dni...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>