Novinky

30 rokov európskeho sociálneho dialógu

09.03.2015 16:17
Konferencia 30 rokov európskeho sociálneho dialógu - pozitívne výsledky, výzvy a budúce perspektívy rozvoja sa konala v dňoch 3.-4.3.2015 v Bruseli. Na stiahnutie: 30 rokov európskeho sociálneho dialógu. (informuje Stanislav Labjak)  

Odborné vzdelávanie, boj proti nezamestnanosti mladých – reformné požiadavky, debaty, perspektívy

25.02.2015 09:16
Seminár EZA sa uskutočnil v Toledo, 13. – 15. 2. 2015, zúčastnili sa ho Stanislav Labjak a Štefan Húšťava. Konferenciu otvoril a pozdravil účastníkov pán Bartho Pronk prezident EZA. Na konferencii bolo vyše 30 účastníkov z rôznych krajín (Nemecko, Chorvátsko, Holandsko, Rakúsko,...

Plán práce inšpektora BOZP 2015

10.02.2015 19:54
Plán práce BOZP na rok 2015 vypracovaný inšpektorom BOZP Milanom Tóthom na stiahnutie: plan prace BOZP 2015. (informuje Milan Tóth)

Prvé stretnutie spolupracovníkov na projekte ERASMUS+ Mladí ľudia na trhu práce

05.02.2015 12:49
Dňa 5.2.2015 v Bratislave sa uskutočnilo prvé stretnutie národných koordinátorov projektu Mladí ľudia na trhu práce, ktorý sa realizuje v rámci programu ERASMUS+. Projekt realizuje spoločne 5 organizácií zo 4 krajín (Slovensko, Poľsko, Malta a Taliansko). Do projektu sa zapojila Platforma mladých...

Social Dialogue: „Problems in employment as a reason of exacerbation of the social situation”

09.01.2015 11:02
Gdansk, kolíska slobodného odborového hnutia, bol miestom medzinárodného seminára, ktoré usporiadali EZA a NZSS Solidarnosc v dňoch 8.-10.1.2015. Seminára sa zúčastnila prezidentka NKOS Ľubica Černá so svojím príspevkom, ktorí je na stiahnutie tu: Poverty and social exclusion of Roma in...

Youth Employment Initiative – Creating Jobs for the Young Europeans

18.12.2014 17:22
Seminár sa konal v Talline 22. – 24. 10. 2014. Zúčastnili sa na ňom: Milan Tóth, Milan Beregszaszi a Robert Lukáč (všetci z OZ KOVO METAL NKOS). Materiály na stiahnutie:  Správa_z_Estonska 2014.doc    Country report ENG.doc 

Medzigeneračná spolupráca a solidarita, Praha, 21.-23.11.2014

26.11.2014 18:23
Pod týmto názvom sa konala medzinárodná konferecia Európskej únie seniorov (ESU) a Združenia kresťanských seniorov Českej republiky v Prahe, na ktorú boli pozvaní zo Slovenska zástupcovia NKOS a Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS Slovenska). Delegáciu zo Slovenska...

Konferencia “Podpora rýchleho karierného rastu po vysokoškolskom štúdiu v Európe”, Londýn, 21. 11. 2014

25.11.2014 14:51
Konferencii sa zúčastnili delegáti z väčšiny štátov Európskej únie. Slovensko zastupovali dve pracovníčky ministerstva školstva Klaudia Božiková, Iveta Hermanovská a členka nášho odborového zväzu – Agata Kubinová. Tentokrát sa organizátori nenamáhali so zháňaním ubytovania alebo odvozu. Všetko...

Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny. Tlačová správa

06.11.2014 18:44
Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubica Černá vyjadrila v otvorenom liste predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi ostré výhrady voči návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. Návrh pochádza z dielne...

Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10
Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a na ňu nadväzujúceho Akčného plánu, ktorý pred pár dňami schválila Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť....
<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>