Novinky

Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10
Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a na ňu nadväzujúceho Akčného plánu, ktorý pred pár dňami schválila Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť....

Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe

29.10.2014 18:15
V belgickom univerzitnom meste Leuven sa uskutočnil v dňoch 13.-14. október 2014 seminár a workshop na tému o mobilite pracovníkov a dôchodcov a o sociálnej ochrane v Európe, ktorý usporiadala organizácia HIVA. Seminár mal za úlohu prehodnotiťdostupné...

Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti.

29.10.2014 18:08
V dňoch 11-13. septembra 2014 sa uskutočnil v hlavnom meste Estónska v Taline seminár na tému:Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti. (Challenges facing labour markets within the strategy Europe...

Vytváranie pracovných miest pre migrantov

22.10.2014 18:28
V dňoch 17.-19. októbra 2014 sa konal v Trente, v Taliansku, seminár EZA (Európske centrum pre otázky zamestnancov) - UNAIE (Národná únia združenia migrantov a emigrantov) a Trentini nel mondo (Občania Trenta vo svete), na tému „Vytváranie pracovných miest pre migrantov“....

Structural Changes in the Labor Market: A Challenge for Educational Systems and Young People. Linking theory and practice in the educational system

21.10.2014 07:34
V dňoch 10-12.10. 2014 sa konala konferencia v malebnom kúpeľnom mestečku Radenci v Slovinsku.Toto mesto sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti rakúskych hraníc.Témou konferencie bola zaujímavá téma,ohľadom nezamestnanosti mladých ľudí.Program bol veľmi pestrý,navštívili sme strednú priemyselnú...

Odborné vzdelávanie v ohnisku rokovania zamestnaneckých organizácií, s ohľadom na boj proti nezamestnanosti mladých - reformy, diskusia, perspektívy

29.09.2014 21:15
V dňoch 22. a 23. septembra 2014 sa konal v poradí druhý seminár EZA o odbornom školstve v Grécku, v Thessalonikách (Solún), pod názvom „Odborné vzdelávanie v ohnisku rokovania zamestnaneckých organizácií, s ohľadom na boj proti nezamestnanosti mladých...

Strategies for workers' organisations to design employment and social policy with European funding possibilities 17. – 19. 9. 2014 Budapešť

23.09.2014 22:14
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – podpredseda ZO NKOS U.S.Steel Košice Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Začiatok seminára otvoril prezident MOSZ p. Imre Palkovics, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom mala príhovor p....

Trade unions and youth unemployment: Is education the only answer to solve unemployment? Záhreb 18.-19.9.2014

23.09.2014 21:59
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a zástupcovia z 11 krajín Európy.Začiatok seminára otvoril svojím príhovorom prezident SING p. Božo Mikuš, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom mal príhovor prezident WOW p. Roel...

Southern Europe Member States in fiscal consolidation and economic restructuring programs – Labor market challenges and trade unions

16.09.2014 16:55
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS aTomáš Tóth – platforma mladých NKOS a 44 zástupcovia odborov  z 8 krajín EÚ – EZA. Účastníkov seminára privítal generálny sekretár DEOK p. Diomides Diomidous, ktorý viedol aj celú konferenciu. Na seminári sa...

Platforma vzdelávania EZA, Bialystok, 11.-13.9.2014

13.09.2014 12:01
Pracovná skupina Platformy vzdelávania EZA sa stretla na pravidelnom rokovaní. Rokovania sa zúčastnila Ľubica Černá s prednáškou o zvyšovaní kvality vzdelávania. Prezentácia na stiahnutie High quality education at all levels.pdf .
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>