Novinky

Trade unions and youth unemployment: Is education the only answer to solve unemployment? Záhreb 18.-19.9.2014

23.09.2014 21:59
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a zástupcovia z 11 krajín Európy.Začiatok seminára otvoril svojím príhovorom prezident SING p. Božo Mikuš, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom mal príhovor prezident WOW p. Roel...

Southern Europe Member States in fiscal consolidation and economic restructuring programs – Labor market challenges and trade unions

16.09.2014 16:55
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS aTomáš Tóth – platforma mladých NKOS a 44 zástupcovia odborov  z 8 krajín EÚ – EZA. Účastníkov seminára privítal generálny sekretár DEOK p. Diomides Diomidous, ktorý viedol aj celú konferenciu. Na seminári sa...

Platforma vzdelávania EZA, Bialystok, 11.-13.9.2014

13.09.2014 12:01
Pracovná skupina Platformy vzdelávania EZA sa stretla na pravidelnom rokovaní. Rokovania sa zúčastnila Ľubica Černá s prednáškou o zvyšovaní kvality vzdelávania. Prezentácia na stiahnutie High quality education at all levels.pdf .

Situácia mladých ľudí na trhu práce - stretnutie pracovnej skupiny Platformy mladých EZA v Krakove.

10.09.2014 17:58
Dňa 5. - 7. septembra 2014 sa v Krakove konal diskusný workshop pod názvom “The situation of young workers on the labour market- working group” na ktorej sa za NKOS zúčastnili dve členky Platformy mladých NKOS Lucia Števárová a Katarína Eliášová z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Na...

Pešia púť Levoča 2014

17.07.2014 16:52
V dňoch 3. – 6. júla 2014 sa opäť uskutočnila naša tradičná pešia púť do Levoče (17. ročník) . 37 účastníkov prežilo nádherné okamihy počas celého priebehu púte, k čomu prispelo i ideálne počasie a výborná atmosféra v partii pútnikov. Púte sa zúčastnili skalní účastníci, takí,...

Stanovisko NKOS k návrhu zmeny Zákonníka práce o nedeľnej práci

26.06.2014 07:07
NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) chce svojim stanoviskom prispieť predovšetkým k vedomej celospoločenskej zmene   vnútorného postoja k nedeľnej práci a práci počas sviatkov a z toho vyplývajúcich dôsledkov v rodinách i spoločnosti. Na predmetný problém...

Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom.

03.06.2014 14:42
Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa 3. júna 2014 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom. Podujatie organizovalo MŠVVaŠ SR spolu s Národným ústavom celoživotného...

The EU member state Croatia as a new function point in the integration network for the Western Balkan countries.

31.05.2014 10:06
Na tejto konferencii, ktorá sa uskutočnila 22.-25. mája 2014 v Záhrebe, sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Seman a Ing. Peter Farkaš – členovia výboru ZO NKOS U.S.Steel Košice a zástupcovia z 18 krajín EÚ a 7 balkánskych krajín. Prvý deň sa konalo slávnostné...

Slávnostná recepcia pri príležitosti 20. výročia vyhlásenie Medzinárodného roka rodiny

29.05.2014 19:41
Dňa 16. mája 2014 sa pri príležitosti 20. výročia vyhlásenie Medzinárodného roka rodiny uskutočnila Slávnostná recepcia ako zavŕšenie série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014 v reštaurácií Parlamentka v Bratislave. Na recepcií vystúpila pani poslankyňa...

Kongres ZPŠaV NKOS

27.05.2014 20:40
Dňa 17.5.2014 sa konal v Trnave, v priestoroch Centra pomoci pre rodinu u Jezuitov v poradí už 12.  kongres ZPŠaV NKOS, ktorý sa konáva obvykle každé dva roky. Na Kongrese boli prítomní zástupcovia základných organizácií z celého Slovenska a ako hosť viceprezident NKOS...
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>