Novinky

Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom.

03.06.2014 14:42
Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa 3. júna 2014 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom. Podujatie organizovalo MŠVVaŠ SR spolu s Národným ústavom celoživotného...

The EU member state Croatia as a new function point in the integration network for the Western Balkan countries.

31.05.2014 10:06
Na tejto konferencii, ktorá sa uskutočnila 22.-25. mája 2014 v Záhrebe, sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Seman a Ing. Peter Farkaš – členovia výboru ZO NKOS U.S.Steel Košice a zástupcovia z 18 krajín EÚ a 7 balkánskych krajín. Prvý deň sa konalo slávnostné...

Slávnostná recepcia pri príležitosti 20. výročia vyhlásenie Medzinárodného roka rodiny

29.05.2014 19:41
Dňa 16. mája 2014 sa pri príležitosti 20. výročia vyhlásenie Medzinárodného roka rodiny uskutočnila Slávnostná recepcia ako zavŕšenie série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014 v reštaurácií Parlamentka v Bratislave. Na recepcií vystúpila pani poslankyňa...

Kongres ZPŠaV NKOS

27.05.2014 20:40
Dňa 17.5.2014 sa konal v Trnave, v priestoroch Centra pomoci pre rodinu u Jezuitov v poradí už 12.  kongres ZPŠaV NKOS, ktorý sa konáva obvykle každé dva roky. Na Kongrese boli prítomní zástupcovia základných organizácií z celého Slovenska a ako hosť viceprezident NKOS...

EU-sponsorship for trade union projects 14. – 16. 5. 2014 Viedeň

21.05.2014 17:07
Na seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS spolu so zástupcami z 14 krajín Európy. Začiatok seminára otvoril prezident EO/WOW p. Günther Trausnitz, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom prebiehala výmena...
<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29