Novinky

Členovia OZ NKOS KOVO-METAL vo Varšave

03.05.2018 17:28
Na seminári  Veková rôznorodosť- výzvy a očakávania sociálnych partnerov v dňoch 23. - 25. 04. 2018 v Poľsku sa zúčastnili: Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – predseda OZ NKOS KOVO - METAL, Róbert Mikloš – člen OZ NKOS KOVO – METAL, Jozef...

KGZE Budovanie kapacít v digitálnom veku. Odbory-demokracia-sociálny dialóg

30.04.2018 13:20
V dňoch 26.4.-29.4.2018 sa v gréckom meste Thessaloniki uskutočnila konferencia odborových združení, ktorú tradične usporiadava FCG z Rakúska. Témou konferencie bola téma digitalizácie. So správou o stave digitalizácie vystúpila Ľubica Černá. Počas konferencie účastníci navštívili podnik, ktorý...

28.4.2018 Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

27.04.2018 10:22
28. apríl  sa z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tento deň sa takisto slávi Medzinárodný pamätný deň pracujúcich, ktorí sa každoročne zrania či prídu o život...

Rokovanie o ďalšej spolupráci

27.04.2018 08:46
Dňa 26.4.2018 sa  Ľubica Černá, prezidentka NKOS spoločne s Máriou Briganovou, predsedníčkou ZPŠaV NKOS zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi OZPŠaV podpredsedom a predsedom združenie SS Ivanom Šošom a Evou Klikáčovou, špecialistkou pre vzdelávanie a projekty. Diskutovali o...

Vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií.

27.04.2018 08:10
Drahí kolegovia, ste srdečne pozvaní, aby ste poskytli vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií. Globálny dohovor UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií by mal pomôcť uľahčiť cezhraničné uznávanie...

Snem KDH

17.03.2018 16:32
Dńa 17.3.2018 v Ružomberoku sa konal snem KDH, na ktorý bola pozvaná aj prezidentka NKOS. Vo svojom príhovore uviedla:  Snahou kresťanských odborov   je zomknúť zamestnancov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na celkovom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať...

Stanovisko NKOS k súčasnej spoločenskej situácií

16.03.2018 18:02
Predstavenstvo Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) vyjadrilo hlboké znepokojenie nad tragickou smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Citlivo vnímame, že denne zápasíme s rôznymi formami zosobneného resp. organizovaného zla. Napriek tomu, že zlo nikdy nemôže...

Otázka. My, zamestnanci školy nemáme informácie o sociálnom fonde. Riaditeľ školy nás neinformuje v akej výške sa tvorí a na čo sa používa. Ak sme chceli vianočné posedenie, oznámil nám, že škola nemá na to prostriedky.

13.03.2018 13:55
Sociálny fond je povinne vytváraný fond škôl a školských zariadení na realizáciu ich sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o...

Výročná správa NKOS za rok 2017

12.03.2018 13:32
Zverejňujeme výročnú správu za rok 2017. Na stiahnutie: TU

Dokumentácia BOZP

02.03.2018 13:25
DOKUMENTÁCIA SÚVISIACA SO STAVOM BOZP musí byť k dispozícii pre správne fungovanie všetkých procesov organizácie BOZP. Technická, technologická a stavebná dokumentácia poskytuje podstatné informácie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia – poskytuje informácie o správnom používaní...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>