Novinky

Odborári NKOS na tému BOZP

15.05.2018 07:23
Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16.-17. apríla 2018...

NKOS v novom európskom projekte o zelených pracovných miestach.

10.05.2018 10:14
NKOS je partnerom v novom európskom projekte: Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO). V dňoch 23.-26.04.2018 sa sa uskutočnilo zasadnutie organizačného výboru a medzinárodného diskusného...

Žiadame realizáciu rodinnej politiky

09.05.2018 21:38
Dolupodpísaní zástupcovia organizácií, ktorým záleží na rodine ako najlepšom priestore nielen pre prijatie a výchovu detí, ale aj pre matku a otca, uvedomujúc si kriticky negatívnu demografickú situáciu SR1, vnímajúc ohlásený vládny „sociálny balíček“, žiadame od Vlády SR, aby začala neodkladne...

Mzdové príplatky od 1.5.2018

04.05.2018 17:45
U zamestnancov, ktorých odmeňovanie upravuje iný právny predpis než Zákonník práce, je rozsah poskytovaných príplatkov výrazne vyšší, než je rozsah mzdových zvýhodnení zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce, napr. zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo...

Členovia OZ NKOS KOVO-METAL vo Varšave

03.05.2018 17:28
Na seminári  Veková rôznorodosť- výzvy a očakávania sociálnych partnerov v dňoch 23. - 25. 04. 2018 v Poľsku sa zúčastnili: Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – predseda OZ NKOS KOVO - METAL, Róbert Mikloš – člen OZ NKOS KOVO – METAL, Jozef...

KGZE Budovanie kapacít v digitálnom veku. Odbory-demokracia-sociálny dialóg

30.04.2018 13:20
V dňoch 26.4.-29.4.2018 sa v gréckom meste Thessaloniki uskutočnila konferencia odborových združení, ktorú tradične usporiadava FCG z Rakúska. Témou konferencie bola téma digitalizácie. So správou o stave digitalizácie vystúpila Ľubica Černá. Počas konferencie účastníci navštívili podnik, ktorý...

28.4.2018 Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

27.04.2018 10:22
28. apríl  sa z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tento deň sa takisto slávi Medzinárodný pamätný deň pracujúcich, ktorí sa každoročne zrania či prídu o život...

Rokovanie o ďalšej spolupráci

27.04.2018 08:46
Dňa 26.4.2018 sa  Ľubica Černá, prezidentka NKOS spoločne s Máriou Briganovou, predsedníčkou ZPŠaV NKOS zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi OZPŠaV podpredsedom a predsedom združenie SS Ivanom Šošom a Evou Klikáčovou, špecialistkou pre vzdelávanie a projekty. Diskutovali o...

Vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií.

27.04.2018 08:10
Drahí kolegovia, ste srdečne pozvaní, aby ste poskytli vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií. Globálny dohovor UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií by mal pomôcť uľahčiť cezhraničné uznávanie...

Snem KDH

17.03.2018 16:32
Dńa 17.3.2018 v Ružomberoku sa konal snem KDH, na ktorý bola pozvaná aj prezidentka NKOS. Vo svojom príhovore uviedla:  Snahou kresťanských odborov   je zomknúť zamestnancov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na celkovom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>