Prezídium NKOS

Prezídium NKOS tvorí prezident a viceprezidenti.

Prezidentka NKOS: Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Viceprezidenti NKOS: Mgr. Mária Briganová, Milan Tóth