Sociálny dialóg

V U.S. Steel Košice s.r.o sociálni partneri podpísali Dodatok č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve.

24.03.2017 21:03
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice s.r.o.na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 podpísali minulý týždeň vo štvrtok 16. marca 2017 v prítomnosti kolektívnych vyjednávačov zástupcovia zmluvných strán - za Radu odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš, za ZO OZ NKOS...

Podpísanie dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

01.02.2017 21:25
Dňa 30.01.2017 v Bratislave bol podpísaný dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2016 - 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky. Za Odborový zväz NKOS KOVO - METAL ho...

Kolektívne vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa Zväzu ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky na na dvojročné obdobie

01.11.2016 20:49
V posledných rokoch sa vyjednávala kolektívna zmluva vyššieho stupňa len na jednoročné  obdobie. V januári 2016 vyjednávači zástupcov odborov a zamestnávateľov sa dohodli, že pripravovaná KZVS ZHŤPG SR bude platiť na dva roky. Od januára do podpísania kolektívnej zmluvy zasadali...

Kolektívna zmluva v U.S. Steel Košice s.r.o. je podpísaná

19.04.2016 10:00
Košice, 18. apríl 2016 – Dnes podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. so sociálnymi partnermi Kolektívnu zmluvu na roky 2016 – 2020. Nová zmluva rieši pracovné, mzdové a sociálne podmienky, ako aj ďalšie pracovno-právne otázky a vzťahy.  Zamestnanci firmy budú o dohodnutých...

Hutníci sa dohodli s odborármi na KZVS

17.03.2015 21:34
Vyjednávací tím ZHŤPG SR zložený zo zástupcov U. S. Steel Košice, Slovalco (Žiar nad Hronom), OFZ (Istebné), Carmeuse Slovakia (Slavec), sekretariátu zväzu a zástupcovia Odborového zväzu KOVO a Nezávislých kresťanských odborov Slovenska rokovali v období január – február...

Odborári na tému BOZP

30.04.2014 06:08
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska  OZ KOVO – METAL v spolupráci s  U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2014 v Košiciach pozvali...

Podpis KZVS 2014

07.04.2014 21:35
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi KOZ SR KOVO, NKOS a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky bola podpísaná v Bratislave 24.3.2014. Za NKOS ju podpísal Milan Tóth. (Informuje Milan Tóth) Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa si môžete stiahnuť:...

Podpísali hutnícku KZVS

20.09.2012 13:29
Pracovné a mzdové podmienky zamestnancov v hutníctve upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS). Nové znenie dokumentu na obdobie od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 odobrili svojimi podpismi v pondelok 11. júna 2012 v hoteli Titris v Tatranských Matliaroch prezident Zväzu hutníctva, ťažobného...

Kolektívne vyjednávanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa so Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

12.01.2012 10:01
Dňa 12. 12. 2011 bol Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR zaslaný písomný návrh na začatie kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2012 a 2013, ktorá má byť uzavretá medzi predmetným zväzom, Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými...

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

12.01.2012 09:57
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2012 zo dňa 6. Júla 2011 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej...