Vzdelávanie

Sociálny dialóg vo finančnom sektore, budúcnosť pracovných vzťahov vo finančnom sektore.

14.06.2018 15:25
V dňoch 18.-20.4.2018 sa v srbskom meste Novi Sad uskutočnil seminár ktorý organizovalo odborové združenie BOFOS a EZA. Na seminári sa zúčastnili:  Marián Sasák – člen OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Seman – člen OZ NKOS KOVO - METAL, Peter Farkaš – člen OZ NKOS KOVO –...

Členovia OZ NKOS KOVO-METAL vo Varšave

03.05.2018 17:46
Na seminári  Veková rôznorodosť- výzvy a očakávania sociálnych partnerov v dňoch 23. - 25. 04. 2018 v Poľsku sa zúčastnili: Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – predseda OZ NKOS KOVO - METAL, Róbert Mikloš – člen OZ NKOS KOVO – METAL, Jozef...

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg v sektore zdravotníctva, Viedeň (Rakúsko), 30-31.10.2017

22.11.2017 16:32
Hlavným zámerom seminára bolo získanie potrebných zručností odborárskych zástupcov zdravotníckych pracovníkov pre účasť na diskusiách o kolektívnom vyjednávaní v ich krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Čierna Hora, Rakúsko, Belgicko, Dánsko a Írsko). Účastníkov...

Ochrana migrujúcich pracovníkov v EÚ, Bukurešť, 19.-20.10.2017

13.11.2017 10:26
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS, Peter Ružička – platforma mladých NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 40, z toho bolo 8 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa...

Efektivita národných systémov sociálnej ochrany. Predeal, Romania 05. - 08. 10. 2017

08.11.2017 17:48
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS a Tomáš Tóth – platforma mladých NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 38, z toho bolo 7 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa začal dňa...

Voľný pohyb pracovníkov v EÚ a spravodlivý systém sociálneho zabezpečenia

02.10.2017 19:20
Seminár sa uskutočnil v slovinskom meste Ragoška Slatina v dňoch 14. - 16. 09. 2017. Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS, Jozef Pastirčák – člen OZ NKOS KOVO – METAL, Marián Sasák – predseda CRK NKOS...

Mladí na trhu práce.

24.07.2017 13:34
Správa členov OZ NKOS KOVO METAL na stiahnutie:Sprava z Gdansk.doc (76 kB)    Country report NKOS Gdansk.doc (82 kB) Informuje Milan Tóth, tajomník OZ NKOS KOVO METAL

Viceprezident NKOS Milan Tóth na Cypre s prednáškou o voľnom pohybe pracovníkov v EÚ

15.05.2017 20:25
V dňoch 10.- 12. 5. 2017 sa Milan Tóth – viceprezident NKOS zúčastnil seminára EZA v spolupráci s DEOK a KIKEA v Limassole na tému: "Rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi v rámci zásady voľného pohybu v EÚ a riešenie problému nelegálnej práce - sociálny dialóg, úloha...

Cezhraničná práca: účinok slobody pohybu pracovníkov v rámci EÚ

03.05.2017 16:44
V dňoch 26.-28.4.2017 sa Milan Tóth – viceprezident NKOS, zúčastnil seminára EZA pod patronátom WOW v Importanne Hotels & Resort v chorvátskom Dubrovníku na tému Cezhraničná práca: účinok slobody pohybu pracovníkov v rámci EÚ. Po príchode do hotela 26.4.2017 bola naplánovaná...

Štyria členovia OZ NKOS KOVO METAL na seminári v Belehrade.

23.03.2017 16:43
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS, Marián Sasák – predseda CRK NKOS a Peter Farkaš – člen OZ NKOS KOVO – METAL. Správu zo seminára vypracoval Milan Tóth, na stiahnutie: Správa_z_Belehradu...
1 | 2 | 3 | 4 >>