Vzdelávanie

Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách v Košiciach

14.03.2017 19:05
Zástupcovia zamestnancov pre BOZP, členovia OZ NKOS KOVO-METAL a ich hostia sa dňa 23.2.2017 v Košiciach zúčastnili seminára, konaného v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016-2017. Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre...

Členovia NKOS KOVO-METAL v zahraničí

06.12.2016 17:24
Správy zo seminárov v zahraničí predkladá MIlan Tóth, predseda OZ NKOS KOVO-METAL: Správa_z_Madridu 2016.doc  Správa_z_Chorvatska 2016.doc  Správa_zo_Slovinska 2016.doc 

Seminár na Cypre

15.07.2016 16:03
Správu zo seminára podáva Milan Tóth, viceprezident NKOS. Cyprus report.docx (47,9 kB)  Seminar Limassol Cyprus 2016.docx (39,5 kB)

Possibilities of a new European migration policy

01.06.2016 14:24
V nemeckom Bad Honnef sa v dňoch 25. – 27. 5. 2016 uskutočnil seminár na tému Possibilities of a new European migration policy, ktorý bol organizovaný  KSI - EZA. Na tejto konferencii  sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Peter...

Seminár BOZP

13.05.2016 23:14
Odborári NKOS na tému bezpečnosti práce Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci  s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa...

Výzvy eko-sociálnej trhovej ekonomiky

03.05.2016 07:15
V Belehrade  sa v dňoch 19. – 21. 6. 2016 konala konferencia, ktorú organozovalo WOW. Na tejto konferencii  sa zúčastnili Milan Tóth, Milan Beregszászi, Marián Sasák, Ján Spišák a zástupcovia z 23 krajín. Celkový počet účastníkov bol 68,...

Štrukturálne zmeny na trhu práce: Výzva pre mladých a vzdelávací systém, Otočec, Slovinsko 6. – 7. 11. 2015

20.11.2015 19:59
Prvý deň seminára sa účastníci presunuli na strednú obchodnú školu, kde im bola prezentovaná výroba vonných sviečok a výroba mydiel študentmi. Študenti si založili aj vlastné firmy, pomocou ktorých svoje výrobky predávajú a tak dosiahnu aj praktické vedomosti.  Daný odbor sa končil...

Kariérové poradenstvo a nové výzvy na trhu práce, postavenie a úlohy sociálnych partnerov.

18.10.2015 20:27
Správa zo seminára, ktorý sa uskutočnil v meste Gdaňsk, (Poľsko) v dňoch 9.-11.10.2015. (Informuje Milan Tóth, viceprezident NKOS) Na stiahnutie: Presentation_NKOS_Gdansk.pptx Career_counseling_and_new_challenges_of_the_Slovak_labour_market_english.doc  Sprava...

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku – základné práva a dôležité body pracovného práva

18.10.2015 20:17
Správa zo seminára, ktorý sa uskutočnil v meste Ohrid 7.–10.10. 2015 v Macedónsku. (Informuje Milan Tóth, generálny tajomník NKOS) Na stiahnutie: Správa - Ohrid 07.-10.10.2015.doc  Role of trade union regarding safety in Slovakia_2015_eng (1).doc  presentation NKOS.ppt  

Stratégie pre zamestnanecké organizácie na vytváranie pracovných miest a sociálnu politiku s možnosťami financovania z európskych fondov.

02.10.2015 08:01
Na stiahnutie Správa - Budapest 17-18.9.2015.doc  Country_report_Budapest_2015.doc 
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>