BOZP

Ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť...

08.11.2016 17:51
Čo robiť ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť? V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku...

Seminár BOZP pre ZPŠaV NKOS

11.10.2016 14:31
Dňa 7.10.2016 od 13,30 hod. sa uskutočnil seminár BOZP pre členov a funkcionárov ZPŠaV NKOS v Kúpeľoch Lúčky. Lektorom bol odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV Mgr. Ing. Ivan Černý. Témy seminára:  povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP zástupca zamestnancov pre BOZP  práva a...

Školenie BOZP

02.10.2016 10:50
Dňa 7.10.2016 od 14:00 h. sa uskutoční školenie BOZP pre členov vybraných základných organizácií v kúpeľnom dome Choč v Lúčkach, okres Ružomberok. Bližšie informácie u odborového technika BOZP Ivana Černého a predsedníčky ZPŠaV NKOS Márií Briganovej

Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP ZPŠaV NKOS 2015

27.01.2016 01:28
Na stiahnutie:Správa o činnosti BOZP za ZPŠaV NKOS 2015.pdf 

Bezpečnosť práce v školskom laboratóriu

28.11.2015 20:01
Práca v v chemických prevádzkach a laboratóriách je náročná z hľadiska psychického aj fyzického. Učitelia, ktorí majú v škole chemické laboratórium by zdôraznili, že je náročná hlavne z psychického hľadiska, treba ustrážiť žiakov a mať všetky „papiere“...

Pracovné úrazy

02.11.2015 16:22
Pracovné podmienky na každom pracovisku by mali byť v súlade s právnymi a ostatnými predpismi tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Napriek snahe zúčastnených strán – zamestnávateľa aj zamestnancov, môže prísť k pracovným úrazom.  Najlepšie je...

Nevyplatili Vám mzdu?

09.09.2015 09:07
Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o nevyplatenú mzdu, náhradu mzdy, cestovné...

Dobrovoľníctvo a BOZP

05.08.2015 17:28
    V súčasnosti čoraz viac ľudí využíva ako spôsob odreagovania od bežného života, plného zhonu a naháňania sa za hmotným blahobytom, dobrovoľnícku prácu. Niekto pracuje s deťmi a mládežou, niekto opravuje staré kláštory, niekto chráni prírodu. Hoci všetci pracujú...

Vzorové dokumenty

04.08.2015 16:25
V prílohe sú uvedené  základné dokumenty, ktoré bude odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS používať pri výkone svojej činnosti.Jedná sa o poverenie na výkon činnosti - kontroly, ktorým sa odborový inšpektor BOZP preukáže príslušnému zamestnávateľovi, kde pôsobí ZO ZPŠaV NKOS, ďalej Záznam z...

Pitný režim a ochrana zamestnancov pred nadmerným teplom

09.07.2015 19:48
Začiatok júla priniesol okrem prázdnin aj veľké horúčavy, ktoré môžu predstavovať pre zamestnancov veľkú záťaž, ktorá vplýva na pracovný výkon zamestnancov. Stručný prehľad, ako sa preventívne chrániť pred  zvýšeným teplom v letných mesiacoch a čo je povinný zamestnávateľ zabezpečiť...
1 | 2 >>