BOZP

Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP ZPŠaV NKOS 2015

27.01.2016 01:28
Na stiahnutie:Správa o činnosti BOZP za ZPŠaV NKOS 2015.pdf 

Dobrovoľníctvo a BOZP

05.08.2015 17:28
    V súčasnosti čoraz viac ľudí využíva ako spôsob odreagovania od bežného života, plného zhonu a naháňania sa za hmotným blahobytom, dobrovoľnícku prácu. Niekto pracuje s deťmi a mládežou, niekto opravuje staré kláštory, niekto chráni prírodu. Hoci všetci pracujú...

Odborový inšpektor BOZP pre NKOS ZPŠaV je Ing. Ivan Černý

07.07.2015 20:25
Od 2. júla 2015  máme nového odborového inšpektora pre BOZP pri ZPŠaV. Odborový inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý je bezpečnostný technik  (držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1, zákona č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov). Odborový inšpektor BOZP...