Činnosť

Kongres ZPŠaV NKOS

08.01.2019 13:46
Dńa 15.12.2018 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil Kongres ZPŠaV NKOS. Delegáti na ňom zhodnotili predchádzajúce dvojročné obdobie svojej činnosti a zvolili si na ňom nové vedenie zväzu. Predsedkyňou sa stala Mgr. Mária Briganová.  Členmi Predsedníctva boli...

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

18.09.2018 13:24
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa školského zákona vydáva Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti...

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov

17.07.2018 15:27
Dátum konania: 28.06.2018 – 01.07.2018 Miesto konania: Košice Hotel, Moldavská cesta 51, Košice, Slovensko Prvý deň seminára sa konala návšteva v US Steel Košice. Druhý deň seminára otvorila prezidentka NKOS Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. Stručne zhrnula ciele a význam kresťanských odborov...

Kolektívne vyjednávanie pre verejnú a štátnu službu na rok 2019

21.06.2018 10:56
Dňa 20.6.2018 sa na Úrade vlády stretli sociálni partneri, pôsobiaci vo verejnej a štátnej spáve. Začalo sa kolektívne vyjednávanie o zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri...

Rokovanie o ďalšej spolupráci

27.04.2018 08:55
Dňa 26.4.2018 sa  Ľubica Černá, prezidentka NKOS spoločne s Máriou Briganovou, predsedníčkou ZPŠaV NKOS zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi OZPŠaV podpredsedom a predsedom združenie SS Ivanom Šošom a Evou Klikáčovou, špecialistkou pre vzdelávanie a projekty. Diskutovali o...

Konkrétne pripomienky NKOS k pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

27.02.2018 12:21
Nezavislé kresťanské odbory predkladajú pripomienky k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ku ktorému zneniu sa dostali iba sprostredkovane.  Poukazujeme najmä na to, pokiaľ nebude všeobecným konsenzom prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania,...

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre VS a ŠS 2018 a Nariadenie vlády SR 359/2017 Z.z.

17.01.2018 12:45
Kolektívne zmluvy vyšsieho stupňa na stiahnutie: KZVS-SS_2018.pdf  KZVS-VS_2018.pdf 359/2017 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na...

Ochrana práv zamestnancov škôl.

13.01.2018 20:48
Na zvýšenie právneho povedomia najmä samotných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj ostatných subjektov regionálneho školstva (riaditeľov, zriaďovateľov, zamestnancov školských úradov a pod.), návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im...

Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

04.01.2018 11:55
Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva (júl 2017) vznikla za spolupráce MF SR a MŠVVaŠ SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze. Za vypracovanie správy zodpovedali Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR a Inštitút vzdelávacej politiky (IVP)...

Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020. Barcelona, 12. – 14. decembra 2017.

02.01.2018 20:53
V Barcelone sa uskutočnil vzdelávací seminár Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020, ktorý usporiadala španielska organizácia USO – Unión Sindical Obrera v spolupráci s EZA. Seminár s medzinárodnou účasťou ponúkol pohľad na...
1 | 2 | 3 >>

Diskusná téma: Činnosť

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhOMmVjQ2Rsdk95TnR0SEJDTUdXVlE6MQ