Činnosť

Konkrétne pripomienky NKOS k pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

27.02.2018 12:21
Nezavislé kresťanské odbory predkladajú pripomienky k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ku ktorému zneniu sa dostali iba sprostredkovane.  Poukazujeme najmä na to, pokiaľ nebude všeobecným konsenzom prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania,...

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre VS a ŠS 2018 a Nariadenie vlády SR 359/2017 Z.z.

17.01.2018 12:45
Kolektívne zmluvy vyšsieho stupňa na stiahnutie: KZVS-SS_2018.pdf  KZVS-VS_2018.pdf 359/2017 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na...

Ochrana práv zamestnancov škôl.

13.01.2018 20:48
Na zvýšenie právneho povedomia najmä samotných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj ostatných subjektov regionálneho školstva (riaditeľov, zriaďovateľov, zamestnancov školských úradov a pod.), návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im...

Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

04.01.2018 11:55
Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva (júl 2017) vznikla za spolupráce MF SR a MŠVVaŠ SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze. Za vypracovanie správy zodpovedali Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR a Inštitút vzdelávacej politiky (IVP)...

Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020. Barcelona, 12. – 14. decembra 2017.

02.01.2018 20:53
V Barcelone sa uskutočnil vzdelávací seminár Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020, ktorý usporiadala španielska organizácia USO – Unión Sindical Obrera v spolupráci s EZA. Seminár s medzinárodnou účasťou ponúkol pohľad na...

ETUCE konferencia vo Varšave

12.12.2017 21:02
V dňoch 27. a 28. novembra 2017 sa konala vo Varšave konferencia na tému „Pomoc odborových organizácii v sociálnom dialógu pri ďalšom vzdelávaní pedagógov. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 40 delegátov odborových zväzov z rôznych krajín Európy, rokovacími jazykmi boli...

Kolektívne vyjednávanie na rok 2018

21.11.2017 10:35
Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, VÚC a ZMOS. Zo strany odborov sa zúčastnili  zástupcovia KOZ SR, za OZ PŠaV Pavel.Ondek a za ZPŠaV NKOS sa...

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

16.11.2017 10:41
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v...

Vzdelávanie, formácia a práca v ére digitálnej technológie.

06.11.2017 17:07
V dňoch 26. – 28. októbra 2017 sa konal v Bergame, v severnej časti Talianska semionár EZA – Fondazione Luigi Clerici, na tému „Vzdelávanie, formácia a práca v ére digitálnej technológie“. Za NKOS sa seminára zúčastnil Ľuboš Martinák. Seminár sa konal v sále rehoľných sestier sacramentíniek, ktoré...

Vyjadrenie ZPŠaV NKOS k návrhu KZVS pre verejnú správu na rok 2018

02.11.2017 15:06
Kolektívne vyjednávanie na najvyššej úrovni pre rok 2018  sa neuskutočnilo pre nezáujem  vlády SR ani jeden raz v roku 2017. Vláda SR neoslovila a neumožnila stretnutie s odborármi, ktorí zastupujú zamestnancov, pracujúcich vo verejnom záujme. Nesúhlasili sme s memorandom ktoré bolo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusná téma: Činnosť

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhOMmVjQ2Rsdk95TnR0SEJDTUdXVlE6MQ