Činnosť

ETUCE konferencia vo Varšave

12.12.2017 21:02
V dňoch 27. a 28. novembra 2017 sa konala vo Varšave konferencia na tému „Pomoc odborových organizácii v sociálnom dialógu pri ďalšom vzdelávaní pedagógov. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 40 delegátov odborových zväzov z rôznych krajín Európy, rokovacími jazykmi boli...

Kolektívne vyjednávanie na rok 2018

21.11.2017 10:35
Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, VÚC a ZMOS. Zo strany odborov sa zúčastnili  zástupcovia KOZ SR, za OZ PŠaV Pavel.Ondek a za ZPŠaV NKOS sa...

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

16.11.2017 10:41
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v...

Vzdelávanie, formácia a práca v ére digitálnej technológie.

06.11.2017 17:07
V dňoch 26. – 28. októbra 2017 sa konal v Bergame, v severnej časti Talianska semionár EZA – Fondazione Luigi Clerici, na tému „Vzdelávanie, formácia a práca v ére digitálnej technológie“. Za NKOS sa seminára zúčastnil Ľuboš Martinák. Seminár sa konal v sále rehoľných sestier sacramentíniek, ktoré...

Vyjadrenie ZPŠaV NKOS k návrhu KZVS pre verejnú správu na rok 2018

02.11.2017 15:06
Kolektívne vyjednávanie na najvyššej úrovni pre rok 2018  sa neuskutočnilo pre nezáujem  vlády SR ani jeden raz v roku 2017. Vláda SR neoslovila a neumožnila stretnutie s odborármi, ktorí zastupujú zamestnancov, pracujúcich vo verejnom záujme. Nesúhlasili sme s memorandom ktoré bolo...

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2017

21.08.2017 14:45
Prenesený výkon štátnej správy v školstve Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č....

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2017

20.08.2017 13:55
Na stiahnutie: ZZ_2017_202_20170901.pdf 

Meniaca sa realita vo svete práce – transformácia sociálnych rizík a sociálnych potrieb

03.07.2017 14:13
Počas dní 25. až 27 mája 2017 sa v litovskom Vilniuse konal medzinárodný odborný seminár Changing Realities in the World of Work: Transformation of Social Risks and Needs (Meniaca sa realita vo svete práce – transformácia sociálnych rizík a sociálnych potrieb). Seminár organizovali EZA a Litovská...

Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti

03.07.2017 06:40
V dňoch 14.-16.6.2017 sa v Siegburg/Bonn (DE) sa uskutočnil seminár na tému "Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti" organizovaný Katolíckym sociálnym inštitútom v Siegburgu. Tento seminár mal byť prípravou na nadchádzajúci Európsky sociálny...

Mladí na trhu práce

03.07.2017 06:37
V dňoch 26.-28.6.2017 sa v Gdansku (PL) sa uskutočnil workshop na tému "Mladí na trhu práce" organizovaný poľskou odborovou organizáciou Solidarnosc. Workshop bol zameraný na mladých ľudí na pracovnom trhu, ich súčasnej situácii a ich potrebám. Organizátori workshopu pripavili prácu v skupinách v...
<< 1 | 2 | 3 >>

Diskusná téma: Činnosť

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhOMmVjQ2Rsdk95TnR0SEJDTUdXVlE6MQ