O nás

Stanovy a finančný poriadok ZPŠaV NKOS

22.11.2016 09:19
Zväz pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  je organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou a je v dobrovoľnom zväzku s inými kresťanskými odborovými zväzmi v odborovej centrále Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Na stiahnutie...

História OZ ZPŠaV NKOS

16.05.2014 21:10
Vznik zväzu ZPŠaV NKOS sa viaže na vznik NKOS v roku 1993, kedy boli pracovníci školstva a vedy pod jednotným centrálnym vedením NKOS. Po náraste počtu členov sa vytvorili samostatné zväzy s vlastným vedením. Tak vznikol aj Zväz pracovníkov školstva a vedy v roku 1994. V tom čase mal názov...

Hlavné ciele ZPŠaV NKOS

26.11.2011 17:21
Chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a to najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kolektívneho vyjednávania, pracovných, mzdových a životných podmienok Kontrolovať dodržiavanie práv svojich členov u zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnej...

Čo umožňuje existencia ZPŠaV školským pracovníkom ?

26.11.2011 17:10
Cestou základných organizácií (v skratke ZO) rokovať s vedením školy o podmienkach vzájomnej spolupráce a na základe rokovania  písomne uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré sa musia dodržiavať. Prostredníctvom predsedníctva ZPŠaV NKOS podieľať sa na uzatváraní kolektívnych zmlúv so...