Orgány zväzu, zvolené na Kongrese 7.10.2016 v Ružomberku

 

PREDSEDNÍCTVO

Mgr. Mária Briganová -  Predsedníčka ZPŠaV NKOS

 

Mgr. Ing.  Agáta Kubínová 

PhDr. Kristína Huttová - hospodárka

Mgr. Anna Papánová 

Ing. Mgr. Ivan Černý -  odborový inšpektor pre BOZP

Mgr. Ľubomíra Šramková 

Mgr. Zlatica Opartyová 

Doc. RNDr.Štefan Húšťava, CSc.

PhDr. Vladimíra Durdíková Taranová 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.

Ing.Milan Martinák - čestný člen predsedníctva

 

REVÍZNA KOMISIA

Ing. Marian Gula 

Mgr. Andrea Kadlubiaková

Mgr. Gabriela Dušová