Platforma mladých NKOS je dobrovoľné a neformálne združenie mladých ľudí, študentov a zamestnancov, ktorí majú záujem o prezentáciu názorov na svet práce. Ich cieľom je posilnenie hlasu mladých ľudí pri riešení problémov práce mladých ľudí, zachovania dôstojnosti a bezpečnosti práce. Platforma ponúka mladým ľudom priestor na výmenu skúseností, najlepších postupov, znalostí a nápadov na realizáciu úspešného profesionálneho života. Platforma mladých NKOS je členom Platformy mladých pri EZA.

Lucia Števárová a Katarína Eliášová - zastupujú Platformu mladých NKOS v EZA.

Lucia Pavlínková - koordinátor dobrovoľníkov

Ing. Milan Tóth - koordinátor pre odborový zväz KOVO Metal NKOS

Platforma mladých

Posilnenie sociálneho dialógu - formovanie európskej integrácie

06.07.2017 12:09
V dňoch 29.-30.6.2017 sa konal v rámci špeciálneho projektu odboroých organizácií v krajinách západného Balkánu, v Budapešti seminár MOSZ a EZA. Seminára sa zúčastnili odborári z Maďarska, Rumunska, Srbska, Macedónska a Slovenska. Prítomní delegáti diskutovali o problémoch týkajúcich sa pracovných...

Európska platforma pre sociálnu integráciu

28.10.2016 12:28
V dňoch 27.-28.10.2016 sa uskutočnil seminár v meste Doorn (Holandsko). Organizátorom bola Európska platforma pre sociálnu integráciu EPSIN. Seminár niesol názov „Experiences in emancipation and participation to develop (future) workers for an integrative and inclusive labour...

Záverečná konferencia projektu Mladí ľudia na trhu práce

10.10.2016 11:26
Od roku 2015 prebieha riešenie medzinárodného projektu Mladí ľudia na trhu práce. Pri tejto príležitosti bolo vytvorené strategické partnerstvo podporené programom ERASMUS+, ktoré je zamerané na budovanie kompetencií mladých ľudí pre trh práce. Partnermi projektu sú European Meeting Centre – Nowy...

Nezamestnanosť mladých - výzvy a riešenia

28.09.2016 14:44
V dňoch 22.-24.9.2016 sa uskutočnil seminár v Iasi (Rumunsko), na ktorom sa rokovalo o probléme nezamestnanosti mladých. Organizátorom bol inštitút IFES, člen EZA. Seminára sa zúčastnili experti z univerzít a odborových organizácií z Rumunska, Talianska, Litvy, Čiech a Moldavska. NKOS zastupovali...

Ekonomické fórum mladých lídrov 2016

19.09.2016 17:37
Po 11. krát sa v poľskom meste Nowy Sacz stretli predstavitelia mládežníckych organizácií na Európskom stretnutí mladých lídrov. Fórum poctila návštevou aj poľská premierka Beata Szydłová. NKOS reprezentovali členovia platformy mladých Viliam Černý, Gabriel Hajas a Timotej Soke. Po tomto...

Platform of Young Workers EZA

12.10.2015 15:15
V dňoch 1.-4. októbra 2015 sa naša organizácia zúčastnila dôležitého seminára, ktorý sa konal v Rumunsku, v hlavnom meste Transylvánie, Cluj. Práve Cluj bol dejiskom stretnutia Platformy Mladých (Platform of Young Workers), čo určite nebola náhoda, keďže európskym mestom mládeže pre rok 2015, je...

Situácia mladých ľudí na trhu práce

24.09.2015 07:48
V poľskom meste Krakov sa v dňoch 5-7 septembra konala konferencia,ktorej hlavnou témou bolo Youth Garantee (garancie mladých). Konala sa vo forme diskusiií, kde zástupcovia z každej zo zúčastnených krajín ( Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Dánsko, Malta, Bulharsko, Slovinsko, Litva, Nemecko,...

Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO

09.09.2015 18:11
Dňa 9. septembra 2014 sa v Trnave uskutočnil pracovný workshop realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hlavnou témou bol národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez...

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

29.06.2015 22:39
V dňoch 23. 6. – 26.6. sa realizoval akreditovaný tréning „Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok“, ktorý bol zameraný najmä na znevýhodnených mladých ľudí do 30 rokov, napr. mladí nezamestnaní alebo ľudia s postihnutím atď. Základní trénerský tím tvorili 2 expertky na komunikáciu...

Ako podporovať rodinu v 21. storočí.

19.05.2015 16:39
Dňa 13.5.2015 sa pri príležitosti Svetového dňa rodiny 2015 (15.máj) uskutočnila v kinosále NR SR pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej konferencia na tému „Ako podporovať rodinu v 21. storočí?“ Svetový deň rodiny je príležitosť zamyslieť sa nad problémami, ktorá trápia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusná téma: Platforma mladých

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok