Platforma mladých NKOS je dobrovoľné a neformálne združenie mladých ľudí, študentov a zamestnancov, ktorí majú záujem o prezentáciu názorov na svet práce. Ich cieľom je posilnenie hlasu mladých ľudí pri riešení problémov práce mladých ľudí, zachovania dôstojnosti a bezpečnosti práce. Platforma ponúka mladým ľudom priestor na výmenu skúseností, najlepších postupov, znalostí a nápadov na realizáciu úspešného profesionálneho života. Platforma mladých NKOS je členom Platformy mladých pri EZA.

Lucia Števárová a Katarína Eliášová - zastupujú Platformu mladých NKOS v EZA.

 

Ing. Milan Tóth - koordinátor pre odborový zväz KOVO Metal NKOS

Platforma mladých

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

29.06.2015 22:39
V dňoch 23. 6. – 26.6. sa realizoval akreditovaný tréning „Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok“, ktorý bol zameraný najmä na znevýhodnených mladých ľudí do 30 rokov, napr. mladí nezamestnaní alebo ľudia s postihnutím atď. Základní trénerský tím tvorili 2 expertky na komunikáciu...

Ako podporovať rodinu v 21. storočí.

19.05.2015 16:39
Dňa 13.5.2015 sa pri príležitosti Svetového dňa rodiny 2015 (15.máj) uskutočnila v kinosále NR SR pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej konferencia na tému „Ako podporovať rodinu v 21. storočí?“ Svetový deň rodiny je príležitosť zamyslieť sa nad problémami, ktorá trápia...

Záruky pre mladých

21.04.2015 23:50
V dňoch 17.4.2015 - 19.4.2015 sa uskutočnilo diskusné stretnutie v poľskom meste Gdansk, na ktorom sa zúčastnili  mladí zástupcovia odborových organizácií z Poľska, Portugalska, Bulharska, Malty, Slovenska, Dánska a Rakúska. Hlavnou témou konferencie bol projekt "Garancia mladých...

ERASMUS+ Mladí ľudia na trhu práce

05.02.2015 14:40
Dňa 5.2.2015 v Bratislave sa uskutočnilo prvé stretnutie národných koordinátorov projektu Mladí ľudia na trhu práce, ktorý sa realizuje v rámci programu ERASMUS+. Projekt realizuje spoločne 5 organizácií zo 4 krajín (Slovensko, Poľsko, Malta a Taliansko). Do projektu sa zapojila Platforma mladých...

Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe

29.10.2014 18:10
V belgickom meste Leuven sa uskotočnil v dňoch 13.-14. október 2014 seminár a workshop na tému o mobilite pracovníkov a dôchodcov a o sociálnej ochrane v Európe, ktorý usporiadala organizácia HIVA. Seminár mal za úlohu prehodnotiťdostupné...

Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti.

29.10.2014 18:07
V dňoch 11-13. septembra 2014 sa uskutočnil v hlavnom meste Estónska v Taline seminár na tému: Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti. (Challenges facing labour markets within the strategy Europe...

Structural Changes in the Labor Market: A Challenge for Educational Systems and Young People. Linking theory and practice in the educational system

21.10.2014 07:38
V dňoch 10-12.10. 2014 sa konala konferencia v malebnom kúpeľnom mestečku Radenci v Slovinsku.Toto mesto sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti rakúskych hraníc.Témou konferencie bola zaujímavá téma,ohľadom nezamestnanosti mladých ľudí.Program bol veľmi pestrý,navštívili sme strednú priemyselnú...

Bicyklami do Rumunska

19.10.2014 10:25
10 dní šliapania do pedálov bicykla a sme v Eforie Nord v Rumunsku. Zúčastnili sme sa na seminári The education role in the framework of the “Europe 2020" Economical Growth Strategy regarding stimulating the share of high education graduates, among the population between 30 to 40 years...

Situácia mladých ľudí na trhu práce- pracovná skupina Platformy mladých EZA

10.09.2014 18:03
Dňa 5. - 7. septembra 2014 sa v Krakove konal diskusný workshop pod názvom “The situation of young workers on the labour market- working group” na ktorej sa za NKOS zúčastnili dve členky Platformy mladých NKOS Lucia Števárová a Katarína Eliášová z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Na...

Spoločenská a obchodná etiketa

07.09.2014 15:27
28.8.2014 v Trnave som sa zúčastnil seminára venovaného etikete. Usporiadateľom bol Národný ústav celoživotného vzdelávania. Etiketa ako súbor spoločenského správania vedie k ohľaduplnosti, dôstojnému vystupovaniu, duchaplnému jednaniu, sebakontrole a citlivému a vľúdnemu prístupu k druhým. Naučili...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusná téma: Platforma mladých

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok