Platforma mladých NKOS je dobrovoľné a neformálne združenie mladých ľudí, študentov a zamestnancov, ktorí majú záujem o prezentáciu názorov na svet práce. Ich cieľom je posilnenie hlasu mladých ľudí pri riešení problémov práce mladých ľudí, zachovania dôstojnosti a bezpečnosti práce. Platforma ponúka mladým ľudom priestor na výmenu skúseností, najlepších postupov, znalostí a nápadov na realizáciu úspešného profesionálneho života. Platforma mladých NKOS je členom Platformy mladých pri EZA.

Lucia Števárová a Katarína Eliášová - zastupujú Platformu mladých NKOS v EZA.

 

Ing. Milan Tóth - koordinátor pre odborový zväz KOVO Metal NKOS

Platforma mladých

Slávnostná recepcia pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia Medzinárodného roka rodiny

29.05.2014 19:28
Dňa 16. mája 2014 sa pri príležitosti 20. výročia vyhlásenie Medzinárodného roka rodiny uskutočnila Slávnostná recepcia ako zavŕšenie série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014 v reštaurácií Parlamentka. Na recepcií vystúpila pani poslankyňa Európskeho parlamentu...

Seminár Kvalita alebo kvantita?

21.05.2014 17:22
Dňa 12.5.2014 v Bratislave som sa účastnila seminára, ktorý usporiadala Nadácie Milana Šimečku. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu merania kvality a dopadu globálneho vzdelávanie na školách. Na konferencii boli prezentované príklady dobrej praxe pri zisťovaní postojov žiakov na...

Problémy s nezamestnanosťou mladých ľudí

15.04.2014 09:32
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 1. apríla 2014  v belgickom Bruseli verejné vypočutie k realizácii politík EÚ v oblasti zamestnanosti mladých ľudí,  v nadväznosti na štúdiu vplyvu, ktoré EHSV pre monitoroval v súčasnej dobe. Štúdia sa zameriava na názory a...

“Why collective labour agreements on branch level are not always working and those on company level do!” Belehrad 12.-14.2.2014

25.02.2014 20:45
V dňoch 12.-14. februára 2014 sa v srbskom Belehrade uskutočnil seminár na tému  “Why collective labour agreements on branch level are not always working and those on company level do!” pod záštitou WOW, EZA a domácich SS BOFOS.  Semináru sa zúčastnili odborári z krajín celej Európy,...

Kresťania aktívni v politike

17.12.2013 22:36
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) podporujú všetky aktivity na posilnenie postavenia a angažovania kresťanov v politike. Veríme, že mladí ľudia sa chopia ponúkanej šance a hľadania a spoznávania možností meniť a ovplyvňovať veci verejné v duchu lásky, solidarity a v súlade so sociálnym...

Francúzske sociálne dni v Štrasburgu 2013

30.11.2013 11:13
Platforma angažovaných kresťanov, tvorcov ekonomického, sociálneho i politického života Francúzska a Európy dala v dňoch 22.- 24.11.2013 v Paríži, v Lyone a v Štrasburgu priestor téme „Treba opäť vynájsť prácu?“ Francúzske sociálne dni prebiehajúce od roku...

Odborové hnutie, jeho súčasnosť a budúcnosť

20.10.2013 08:38
V dňoch 13.-15. 9.2013 sa v Bukurešti uskutočnil medzinárodný seminár na tému Odborové hnutie, jeho súčasnosť a budúcnosť, ktorý organizovalo združenie CORESI v spolupráci s EZA. Seminár odpovedal na otázku aké sú perspektívy postavenia odborových organizácií v budúcnosti. Zúčastnili sa ho členovia...

Učiteľské odbory v solidarite zo zdravím a bezpečnosťou pri práci v ekonomickej kríze

12.10.2013 16:57
V dňoch 10.-11.októbra 2013 sa v Madride uskutočnila záverečná konferencia pod záštitou ETUCE (European Trade Union Committte for Education) na tému Učiteľské odbory v solidarite zo zdravím a bezpečnosťou pri práci v ekonomickej kríze. Cieľom konferencie bolo priblíženie projektu, analýza danej...

Moja prvá prednáška

02.10.2013 07:54
Volám sa Katarína Eliášová a študujem na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Na našej škole pôsobí základná organizácia ZPŠaV NKOS pod vedením pána profesora Richarda Gurbicza. Moje pôsobenie v platforme mladých NKOS sa začalo účasťou na seminári v Bukurešti. Na...

Konferencia mládežníckej platformy EZA v Talline

01.10.2013 19:44
V dňoch 19.-22. septembra 2013 v hlavnom meste Estónska v Talline sa uskutočnil mládežnícky seminár na tému Youth Unemployment – How to fill the gap between the education system and the labour market in Europe? Prednášky a diskusie boli zamerané hlavne na kvalitu vzdelávacieho systému v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusná téma: Platforma mladých

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok