Platforma mladých NKOS je dobrovoľné a neformálne združenie mladých ľudí, študentov a zamestnancov, ktorí majú záujem o prezentáciu názorov na svet práce. Ich cieľom je posilnenie hlasu mladých ľudí pri riešení problémov práce mladých ľudí, zachovania dôstojnosti a bezpečnosti práce. Platforma ponúka mladým ľudom priestor na výmenu skúseností, najlepších postupov, znalostí a nápadov na realizáciu úspešného profesionálneho života. Platforma mladých NKOS je členom Platformy mladých pri EZA.

Lucia Števárová a Katarína Eliášová - zastupujú Platformu mladých NKOS v EZA.

 

Ing. Milan Tóth - koordinátor pre odborový zväz KOVO Metal NKOS

Platforma mladých

Šance mladých ľudí na trhu práce

24.11.2011 20:53
V dňoch 24.-26.9.2011 sa v nemeckom meste Bad Honnef konal stretnutie Európskej pracovnej skupiny na tému Šance mladých ľudí na trhu práce. Organizátorom podujatia bol Katolícky sociálny inštitút (Katholisch-Soziales Institut). Cieľom seminára bolo diskutovať na danú tému, stanoviť problémy,...

Vznik Platformy mladých

24.11.2011 20:51
Na podnet mladých študentov stredných a vysokých škôl bola zriadená Platforma mladých pri centre Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, ktorej cieľom je vzdelávanie mladých v oblasti uplatňovania zamestnaneckých práv. Okrem pôsobenia na národnej úrovni sa jej členovia (Peter Kováč a Martina...

Právo zamestnancov na informovanie a konzultovanie na národnej a európskej úrovni

24.11.2011 10:55
V dňoch 26. - 28. 2. 2009 sa v Budapešti uskutočnila konferencia„Právo zamestnancov na informovanie a konzultovanie na národnej a európskej úrovni\". Za NKOS sa konferencie zúčastnili študenti Peter Kováč a Filip Černý. Seminár usporiadali maďarské odbory MZOS v spolupráci s EZA. Nosnú prednášku...

Implementácia Európskych štandardov cez neformálny vzdelávací systém

24.11.2011 10:54
 Dňa 24. - 27. novembra 2008 sa v Bukurešti konal seminár „Implementácia Európskych štandardov cez neformálny vzdelávací systém" Seminár bol súčasťou projektu EZA (Európske centrum pre otázky zamestnaných, ktorej členom je od jesene 2008 i NKOS) Európsky sociálny dialóg. Seminár usporiadala...

Zamestnanci bez trvalého pracovného pomeru

23.11.2011 20:36
Seminár sa uskutočnil V Talline (Estónsko) v dňoch 12.3-13.3.2010  za medzinárodnej účasti zo Španielska, Holandska,  Lotyšska,  Rumunska, Estónska a Slovenska. Seminár bol zameraný na sezónnu prácu – prácu na diaľku v krajinách európskych krajinách...

Stratil som prácu a hľadám si prácu

07.11.2011 19:26
Mesto Trnava podporilo projekt Stratil som prácu, hľadám si prácu. Cieľom projektu bolo pomôcť mladým ľuďom v situácií ak prvý krát vstupujú na trh práce, prípadne o prácu prišli. Tu si môžete stiahnuť informačný materiál pre mladých zamestnancov Stratil som prácu, hľadám si...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Diskusná téma: Platforma mladých

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok